Ekosoft ewidencja odpadow bdo

Szkolenie GOSPODARKA ODPADAMI ORAZ OPAKOWANIA - zmiany w prawie na rok 2015

 


 

Serwis Odpady-Help zaprasza na szkolenie:

 

 

ODPADY i OPAKOWANIA - zmiany w prawie na rok 2015

 


 

 

Szkolenie ma charakter praktyczny, ukierunkowane na zabezpieczenie firmy na wypadek kontroli WIOŚ oraz Urzędu Marszałkowskiego.

 

 

 

WARSZAWA, 20 stycznia 2015 r. (wtorek)

POZNAŃ, 21 stycznia 2015 r. (środa)

KATOWICE, 22 stycznia 2015 r. (czwartek)

 

 

 
PROGRAM SZKOLENIA
 

       BLOK I  - Nowe zasady gospodarki odpadami

 

  

 • Omówienie obowiązujących zasad gospodarki odpadami.
 • Jakie decyzje wygasną automatycznie z dniem 23 stycznia 2015 r.? Co z planem wydłużenia terminu o kolejny rok?
 • Utrata statusu odpadu i uznanie odpadu za produkt uboczny - co może zyskać firma dzięki tym procedurom, jak je przeprowadzić, kogo mogą dotyczyć?
 • Omówienie najnowszych rozporządzeń do Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
 • Jakie zmiany szykują się w rozporządzeniu w sprawie odzysku poza instalacjami?
 • Jakie odpady nie wymagają uzyskania zezwolenia na transport i zbieranie odpadów?
 • Najnowsze zmiany ustawy o bateriach i akumulatorach  - nowe obowiązki wprowadzających baterie i akumulatory na rynek.
 • Gruntowna zmiana ustawy o ZSEiE - omówienie najnowszego projektu (zmiany w postępowaniu z ZSEiE, sprawozdawczości, zezwoleniach). Kogo one dotyczą?
 • Nowe przepisy karne - omówienie na przykładach za co i kogo mogą dotyczyć?
 • Na jakie elementy szczegónie zwracają uwagę inspektorzy WIOŚ? 

 

 

       BLOK II -  Nowa ewidencja i sprawozdawczość odpadów na rok 2015

 
 • Nowe wzory KPO i KEO.
 • Nowa sprawozdawczość - koniec okresu przejściowego!
 • Zmiany w katalogu odpadów.
 • Uproszczona ewidencja odpadów - omówienie zmian.
 • Nowe zasady przekazywania odpadów osobom fizycznym.
 • Baza azbestowa - kto powinien prowadzić sprawozdawczość?
 • Ewidencja ZSEiE oraz baterii i akumulatorów. Kto powinien składać Kto powinien składać półroczne sprawozdania do GIOŚ i roczne sprawozdania do urzędu marszałkowskiego?
 • Zakaźne odpady medyczne - wystawianie DPUOM i DPUOW.
 • Kiedy urząd może wezwać nas do korekty sprawozdań?
 • Wypełnianie dokumentów DPO/DPR.
 • Zasady prowadzenia ewidencji opakowań oraz generowanie sprawozdań OPAK 1,2,3.
 • Sposób naliczania opłaty produktowej - wypełnianie sprawozdania OS-OP1.
 • Kary za brak lub nierzetelne prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości.

 


W programie - praktyczny warsztat ewidencji i sprawozdawczości

 

 

       BLOK III - najnowsze regulacje w zakresie ustawy opakowaniowej

 
 • Wykaz obowiązków podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek.
 • Porównanie dotychczasowych i nowych wzorów DPO i DPR.
 • Nowe dokumenty EDPO i EDPR - kto musi je wypełniać, w jakich sytuacjach trzeba je stosować?
 • Czym są tzw. "porozumienia" i kiedy należy nawiązać współpracę?
 • Kiedy opakowanie jest wielomateriałowe?
 • Jakie podmioty są zobowiązane do uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami? Dla kogo on jest płatny, a dla kogo darmowy?
 • Kto powinien prowadzić publiczne kampanie edukacyjne?
 • Zwolnienia z obowiązku odzysku i recyklingu - jakie dokumenty należy złożyć do urzędu marszałkowskiego w przypadku takiego zwolnienia?
 • Dalsza współpraca z organizacją odzysku opakowań w kontekście powstania porozumień z izbami gospodarczymi.

 

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały w wersji drukowanej oraz elektronicznej (pen-drive).

 

 

 
Miejsce i termin:
 
Warszawa, 20 stycznia 2015 r. (wtorek), g. 10.00- 17.00
Golden Floor Plaza, al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa
 
Poznań, 21 stycznia 2015 r. (środa), g. 10.00 - 17.00
Hotel Safir, ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań
 
Katowice, 22 stycznia 2015 r. (czwartek), g. 10.00 - 17.00
Centrum Biurowo - Szkoleniowe, ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice
 
 
 
Cena uczestnictwa:

599 zł + VAT / osobę (w tym materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz obiad)
 
 
 
Program szkolenia:
http://www.odpady-help.pl/app/webroot/upload/pdf/Program012015.pdf
 
Formularz zgłoszeniowy:
http://www.odpady-help.pl/app/webroot/upload/pdf/Zgloszenie012015.pdf
 
Regulamin szkolenia:
http://www.odpady-help.pl/portals/regulamin012015.pdf
 
 
Prelegenci:
 

Artur Domaszewicz - Redaktor naczelny serwisu branżowego Odpady-Help.pl. Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorant Wydziału Chemii UAM. Uczestnik posiedzeń i autor opinii sejmowej Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. Aktywny uczestnik konferencjach naukowych. Autor publikacji dotyczących zagadnień prawnych w ochronie środowiska. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych. Autor oprogramowania w zakresie ewidencji odpadów oraz naliczania opłat za korzystanie ze środowiska. Właściciel firmy doradczej Eko-Consulting, zajmującej się doradztwem oraz kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych w zakresie przepisów ochrony środowiska podczas planowania inwestycji oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Przeprowadził liczne audyty w firmach pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

 

Karol Jesiak - Absolwent Wydziału Nauk Geograficznych Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył kierunek ochrona środowiska. Specjalista w dziedzinie gospodarowania odpadami oraz w gospodarki opakowaniowej. Prelegent na szkoleniach oraz konferencjach związanych z ochroną środowiska. Autor publikacji dotyczących aspektów prawnych w branży ochrony środowiska. Zajmuje się stałą obsługą i doradztwem w zakresie ochrony środowiska. Przeprowadził liczne audyty w firmach pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska oraz procedury w ramach wydania decyzji środowiskowych.

Newsletter