Banner kwiecien 2022 v2

Przepisy ochrony środowiska w przedsiębiorstwie – wykaz obowiązków w praktyce

Medium adobestock 66252317 2

Źródło: pixabay.com

 

Serwis odpady-help.pl zaprasza na szkolenie on-line:

Przepisy ochrony środowiska w przedsiębiorstwie – wykaz obowiązków w praktyce

 

Będzie ono miało formę szkolenia z udziałem panelu dyskusyjnego, podczas którego będziemy mogli odpowiedzieć na bieżąco na Państwa pytania.

Szkolenie skierowane jest do osób realizujących lub koordynujących zadania przedsiębiorstwa wynikające z szeroko pojętych przepisów ochrony środowiska. Jego celem jest przedstawienie podstawowych obowiązków z zakresu gospodarki odpadami, opakowań, sprzętów elektrycznych i elektronicznych, baterii, emisji substancji do powietrza oraz gospodarki wodno-ściekowej wraz z terminami i zasadami ich realizacji. Szkolenie pozwoli na identyfikację podstawowych obowiązków ciążących na firmie oraz sprawdzenie stopnia i poprawności ich realizacji pod kątem obowiązujących przepisów. Limit uczestników na każdym szkoleniu wynosi 10 osób. Przed szkoleniem otrzymają Państwo link do uczestnictwa za pośrednictwem przeglądarki internetowej, wystarczy podłączony do Internetu komputer z włączonym mikrofonem.

Możliwość zadawania pytań prelegentom (w ciągu 3 tygodni po szkoleniu).

 

TERMINY

DZIEŃ 1: GOSPODARKA ODPADAMI / GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

17.05.2022 (wtorek) g. 10.00-15.00  BRAK MIEJSC
25.05.2022 (środa) g. 10.00-15.00    BRAK MIEJSC

01.06.2022 (środa) g 10:00-15:00 - NOWY TERMIN !


DZIEŃ 2: EMISJE / OPŁATY / OPAKOWANIA / SEiE i BATERIE

18.05.2022 (środa) g. 10.00-15.00         BRAK MIEJSC
26.05.2022 (czwartek) g. 10.00-15.00    ZOSTAŁO MIEJSC: 1

02.06.2022 (czwartek) g. 10:00-15:00 - NOWY TERMIN !

 

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ 1

GOSPODARKA ODPADAMI

 

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

 

DZIEŃ 2 

EMISJE SUBSTANCJI DO ATMOSFERY

OPAKOWANIA, SEiE, BATERIE

 

CENA UCZESTNICTWA  / 1 DZIEŃ 

-499 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych do 2 maja 2022 r.

-599 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych po 2 maja 2022 r.

 

RABATY

W przypadku zgłoszenia większej liczby osób oferujemy rabaty:

Dodatkowy rabat za uczestnictwo w dwóch dniach szkoleniowych: 5%

Oferujemy też dodatkowy rabat za stałe uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez serwis Odpady-Help:

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA

10.00 – 11.30 BLOK I

11.30 – 11.50 Przerwa

11.50 – 13.20 BLOK II

13.20 – 13.40 Przerwa

13.40 – 15.00 BLOK III / Panel dyskusyjny

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (ON-LINE)

https://odpady-help.conrego.com/

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (PDF)

https://odpady-help.pl/uploads/files/245/Formularz_zgloszeniowy_OS_w_przedsiebiorstwie_online_05-06.2022.pdf

PROGRAM SZKOLENIA (PDF)

https://odpady-help.pl/uploads/files/241/Program_szkolenia_OS_w_przedsiebiorstwie_online_05.2022.pdf

REGULAMIN SZKOLENIA (PDF)

https://odpady-help.pl/uploads/files/242/Regulamin_szkolenia_OS_w_przedsiebiorstwie_online_02.2022.pdf

OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z VAT (PDF)

https://odpady-help.pl/uploads/files/243/Oswiadczenie_o_zwolnieniu_z_vat_OS_w_przedsiebiorstwie.pdf

SPRAWDZENIE KONFIGURACJI POŁĄCZENIA

https://utilities.clickmeeting.com/connection-tester

 

PRELEGENCI

Dominika Jokiel – Absolwentka Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku zarządzanie środowiskiem. Na co dzień zajmuje się stałą obsługą firm w zakresie przepisów ochrony środowiska, dla których opracowuje wnioski o wydanie decyzji administracyjnych oraz przygotowuje dokumenty sprawozdawcze wynikające z przepisów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach (sprawozdawczość z zakresu gospodarki odpadami, raporty do KOBiZE, wykazy opłat środowiskowych). Jeden z autorów newslettera oraz porad dotyczących stosowania przepisów ochrony środowiska w praktyce w Serwisie odpady-help.pl.

Katarzyna Staszek – Absolwentka Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej na kierunku Ochrona Środowiska oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania jakością oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiada ponad 15-letni staż pracy w administracji publicznej, brała udział w kontrolach przeprowadzanych m.in. przez WIOŚ. Opiniowała m.in. karty informacyjne przedsięwzięć oraz raporty oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Obecnie zajmuje się stałą obsługą firm w zakresie przepisów ochrony środowiska, dla których prowadzi audyty środowiskowe oraz opracowuje wnioski o wydanie decyzji administracyjnych. Jedna z autorów newslettera oraz porad dotyczących stosowania przepisów ochrony środowiska w praktyce w Serwisie odpady-help.pl.

Bartosz Staniszewski - Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W pracy naukowej zajmował się m.in. badaniem odpadów przemysłowych pod kątem możliwości ich zagospodarowania. Stypendysta Fundacji im. Nowickiego i Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Na co dzień zajmuje się stałą obsługą firm w zakresie przepisów ochrony środowiska, dla których opracowuje wnioski o wydanie decyzji administracyjnych oraz przygotowuje dokumenty sprawozdawcze wynikające z przepisów  ochrony środowiska w przedsiębiorstwach (wykazy opłat środowiskowych, raporty do KOBIZE, sprawozdawczość z zakresu gospodarki odpadami). Jeden z autorów newslettera (w części dotyczącej sprawozdawczości w BDO) oraz porad dotyczących stosowania przepisów ochrony środowiska w praktyce w Serwisie odpady-help.pl.

Newsletter