Ekosoft ewidencja odpadow bdo

NOWE TERMINY SZKOLENIA: Praktyczne aspekty ewidencji odpadów w BDO od 1 stycznia 2020 r.

Serwis odpady-help.pl zaprasza na szkolenie:

 

Praktyczne aspekty ewidencji odpadów w BDO od 1 stycznia 2020 r. 

 

Na podstawie zebranych informacji przedstawionych podczas szkoleń organizowanych przez Instytut Ochrony Środowiska przeprowadziliśmy analizę stosowania zaprezentowanego sytemu ewidencji odpadów w codziennej praktyce przedsiębiorstw. Chcemy się z Państwem podzielić naszymi przemyśleniami, głównie przewidywanymi problemami z jakimi trzeba będzie się zmierzyć w praktyce użytkowania BDO, w szczególności pod kątem zlecania transportu odpadów, czy utrzymania zgodności z posiadanymi decyzjami.

 

UWAGA! Z związku z otwartym dostępem do wersji pilotażowej systemu BDO informujemy, że na szkoleniu przedstawimy„na żywo” działanie modułu ewidencji w BDO.

 

MIEJSCE I TERMIN

 

POZNAŃ, 3 grudnia 2019 r. (wtorek) g. 10.00 – 15.00 - brak wolnych miejsc

Hotel Ikar (ul. Solna 18, Poznań)

 

ŁÓDŹ, 4 grudnia 2019 r. (środa), g. 10.00 – 15.00 - brak wolnych miejsc

Hotel Tobaco (ul. Kopernika 64, Łódź)

 

GDAŃSK, 5 grudnia 2019 r. (czwartek), g. 10.00 – 15.00 - brak wolnych miejsc

Hotel Gryf (ul. Jana z Kolna 22/26, Gdańsk)

 

WARSZAWA, 11 grudnia 2019 r. (środa) g. 10.00 – 15.00  - brak wolnych miejsc

Golden Floor Tower (ul. Chłodna 51, Warszawa)

 

ŁÓDŹ, 13 grudnia 2019 r. (piątek), g. 10.00 – 15.00

Arche Residence Łódź (ul. Matejki 11, Łódź)

 

PROGRAM SZKOLENIA

PRZEKAZYWANIE ODPADÓW W BDO

 • Jak przekazać odpad w BDO – omówienie krok po kroku procedury wystania KPO.
 • Jakie dane są niezbędne go założenia zlecenia KPO?
 • Czy przekazujący musi znać dokładną masę odpadu przed rozpoczęciem transportu?
 • Numer rejestracyjny pojazdu transportującego dla wszystkich odpadów.
 • Jaki jest czas na zrealizowanie transportu od momentu utworzenia KPO?
 • Omówienie statusów Planowana/Zatwierdzona/Potwierdzenie wygenerowane/Potwierdzenie przejęcia/Potwierdzenie transportu.
 • Data i godzina transportu, kto ją uzupełnia (przekazujący czy transportujący)?
 • Generowanie potwierdzenia dla transportującego odpad.
 • Potwierdzenie lub odrzucenie przyjęcia odpadu w systemie.
 • Wycofanie KPO – kiedy i w jaki sposób można zrezygnować z wystawionej KPO.
 • Kiedy odbiorca uzyskuje dostęp do wygenerowanego KPO?
 • Transport od wytwórcy zwolnionego z ewidencji odpadów.
 • Przekazywanie odpadów osobom fizycznym, profesjonalnie i nieprofesjonalnie zbierającym odpady w BDO, w tym poza RP.
 • Przesuwanie odpadów do innego oddziału tej samej firmy wg nowych zasad.
 • Kto może wystawić kartę przekazania odpadu komunalnego (KPOK) i kiedy jest ona niezbędna?
 • KPOK w przypadku przekazywania odpadów po odbiorze od nieruchomości bezpośrednio do instalacji lub stacji przeładunkowej.

 

REJESTR BDO

 • Aktualizacja wpisu do rejestru BDO – kiedy i w jakich przypadkach jest wymagana?
 • Wniosek o wpis/aktualizację wpisu do rejestru BDO - składany wyłącznie elektronicznie.
 • Wprowadzenie obowiązku podawania w BDO rodzajów odpadów przetwarzanych i zbieranych (zgodnie z posiadanymi decyzjami).
 • Wnioski, sprawozdania i dokumenty ewidencyjne wprowadzane do BDO – bez podpisu.
 • Dokumenty typu DPO, DPR, zaświadczenia o ZSEiE - wystawiane tylko przez BDO.
 • Zniesienie obowiązku wystawiania dokumentów potwierdzających unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych – DPUOM i DPUOW.
 • Nowy obowiązek uzyskania wpisu do rejestru BDO dla PSZOK prowadzonych przez gminy.
 • Obowiązek złożenia wniosku o wpis do BDO dla podmiotów uzyskujących wpis do rejestru
  w zakresie odbioru odpadów komunalnych (zastąpienie wpisu „z urzędu”).
 • Zwolnienie z wpisu do rejestru BDO „z urzędu” wytwórców odpadów będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha.
 • Bezpośredni dostęp organów kontrolnych, w tym WIOŚ, do bieżącej ewidencji.
 • Sankcje karne związane z BDO.

 

EWIDENCJA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ W BDO

 • Podstawy ewidencji odpadów (źródła odpadów, zasady klasyfikacji odpadów).
 • Obsługa kart ewidencji odpadów (KEO) i kart ewidencji odpadów komunalnych (KEOK) w BDO.
 • Zniesienie KPO zbiorczych (miesięcznych).
 • Stany magazynowe na dzień 01.01.2020 r. przy zakładaniu KEO i KEOK.
 • Kto ma obowiązek prowadzenia karty ewidencji odpadów komunalnych?
 • Ewidencjonowanie odpadów wytwarzanych w instalacji i poza instalacją.
 • Powiązanie KPO i KEO - czy dane z wystawionej KPO trafią automatycznie do KEO?
 • Zbieranie odpadów i przyjmowanie do przetwarzania w nowych KEO.
 • Jak uzupełnić przetwarzanie odpadów w KEO (wytwarzanie innych odpadów, wskazanie instalacji, procesu przetwarzania).
 • Wiele wpisów w KEO – czy BDO umożliwi powiązanie przetwarzania odpadów z wytwarzaniem?
 • Ewidencja uproszczona w BDO oraz zwolnienia z ewidencji.
 • Porównanie ewidencji prowadzonej w BDO z ewidencją dotychczasową – czego nie uwzględniono w BDO (sucha masa odpadu, przetwarzanie odpadów w instalacjach, zbieranie ZSEiE)?
 • Czy ewidencja w bazie BDO uwzględni nowe decyzje na gospodarowanie odpadami (limity magazynowe, kody odpadów)?
 • Kontrola uprawnień podmiotu, któremu przekazujemy odpady.
 • Omówienie Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.
 • Ewidencja w BDO, a sprawozdawczość – jakie dane spoza ewidencji BDO będą potrzebne?

 

EWIDENCJA ODPADÓW W SYSTEMIE ZEWNĘTRZNYM

 • Interfejs połączenia programów z BDO (API) – jakie dane będzie można wysyłać i pobierać z BDO?
 • Użytkownik główny i użytkownicy podrzędni w BDO – jakie będą mieli uprawnienia?
 • Uprawnienia w BDO, a uprawnienia w firmie – jak rozwiązać problem dostępu do danych dla poszczególnych osób.
 • Realizacja transportu w BDO z wykorzystaniem zewnętrznego systemu – jakie niesie korzyści?
 • Decyzje – pilnowanie zgodności z ewidencją (wytwarzanie, przetwarzanie, zbieranie).
 • Ewidencja odpadów w przypadku kilku magazynów w decyzji.
 • Stany magazynowe i statystyki - pilnowanie chwilowych i rocznych maksymalnych mas odpadów oraz największej masy odpadów.
 • Kontrola decyzji kontrahentów – sprawdzanie uprawnień transportującego oraz decyzji na zbieranie (lub przetwarzanie) odpadów odbiorcy.
 • Przetwarzanie odpadów połączone z wytwarzaniem – jak nie stracić wiedzy o obiegu odpadów?
 • Ewidencja odpadów w BDO a zgodność z decyzją - jak zabezpieczyć się przed wysłaniem do BDO danych niezgodnych z decyzją?

 

Wszelkich informacji udzielamy także telefonicznie pod numerem: 61-307-28-40.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały w wersji drukowanej i do pobrania w wersji elektronicznej oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

 

CENA UCZESTNICTWA

599 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych do 04 grudnia 2019 r.

699 zł netto + 23% VAT / uczestnik – dla zgłoszeń przesłanych po 04 grudnia 2019 r.

 

RABATY

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby oferujemy rabaty:

 

PROGRAM SZKOLENIA

http://odpady-help.pl/uploads/files/62/Program_szkolenia_BDO_grudzien2019%C5%82odz2.pdf

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

http://odpady-help.pl/uploads/files/61/Formularz_zgloszeniowy_odpady_grudzien19%C5%82odz2.pdf

 

REGULAMIN SZKOLENIA

http://odpady-help.pl/uploads/files/54/Regulamin_szkolenia_odpady_grudzien19.pdf

 

OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z VAT

http://odpady-help.pl/uploads/files/53/Oswiadczenie_o_zwolnieniu_z_vat_odpady_grudzien19.pdf

 

PRELEGENCI

Artur Domaszewicz - Redaktor Serwisu odpady-help.pl. Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestnik posiedzeń i autor opinii sejmowej Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. Ukończył szkolenie pt. Weryfikator systemu EMAS w oparciu o program zatwierdzony przez Ministerstwo Środowiska. Autor publikacji dotyczących zagadnień prawnych w ochronie środowiska. Autor oprogramowania w zakresie ewidencji odpadów oraz emisji. Założyciel biura ochrony środowiska - Effeko sp. z o. o., zajmującego się m.in. obsługą podmiotów z branży gospodarki odpadami komunalnymi. Przeprowadził liczne audyty w firmach pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

 

Maciej Korpik – właściciel firmy Eko-Soft. Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Analityk oraz programista m.in. systemów elektronicznego obiegu dokumentów. Autor oprogramowania w zakresie ewidencji odpadów, opłat środowiskowych oraz ewidencji opakowań. Od 2009 roku zajmuje się praktyczną analizą prawa pod kątem wdrażania oprogramowania w zakładach zbierania i przetwarzania odpadów. Wieloletnia współpraca z firmami pozwoliła mu na poznanie wymagań i interpretacji WIOŚ dotyczących prowadzenia ewidencji odpadów i sprawozdawczości. Przez lata poznał specyfikę pracy firm z branży gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów komunalnych.

Newsletter