Baner eko soft 2023 bdo

Wytyczne Ministerstwa Środowiska w sprawie segregacji odpadów komunalnych [arch]

[Uwaga! Stan prawny nieaktualny.]

SEGREGACJA W PRAKTYCE

 

czyli krótki poradnik mieszkańca


Od 1 lipca 2013 obowiązuje znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pomimo, że dość oczywistym wydaje się fakt, do jakich pojemników powinnyśmy wyrzucać odpady to często nasza wiedza ogranicza się do kliku podstawowych rodzajów odpadów. Dla przykładu, karton po mleku często trafia do pojemnika na papier, mimo że należy go wyrzucić do pojemnika na tworzywa sztuczne i metale.

Ministerstwo Środowiska w celu ułatwienia segregacji sporządziło przejrzystą listę odpadów, jakie klasyfikują się dla danej grupy oraz odpadów, których nie powinniśmy umieszczać w danych pojemnikach.


PAPIER

Odpady papierowe

Nie są odpadem papierowym

- opakowania z papieru lub tektury

- gazety i czasopisma,

- katalogi, prospekty, foldery,

- papier szkolny i biurowy,

- książki i zeszyty,

- torebki papierowe,

- papier pakowy.

- papier powlekany folią i kalkę,

- kartony po mleku i napojach,

- pieluchy jednorazowe i podpaski,

- pampersy i podkładki,

- worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,

- tapety,

- inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

 


TWORZYWO SZTUCZNE I METALE

Odpady z tworzyw sztucznych i metali

Nie są odpadem z tworzyw sztucznych i metali

- butelki po napojach,

- opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),

- opakowania po produktach spożywczych,

- plastikowe zakrętki,

- plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,

- plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,

styropian,

- puszki po napojach, sokach,

- puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),

- złom żelazny i metale kolorowe,

- metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,

- folia aluminiowa,

- kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe.

- strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne,

- odpady budowlane i rozbiórkowe,

- nie opróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

 


SZKŁO OPAKOWANIOWE

Odpady ze szkła opakowaniowego

Nie są odpadem ze szkła opakowaniowego

- butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,

- butelki po napojach alkoholowych,

- szklane opakowania po kosmetykach.

- szkło stołowe – żaroodporne,

- ceramika, doniczki,

- znicze z zawartością wosku,

- żarówki i świetlówki,

- szkło kryształowe,

- reflektory,

- nie opróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,

- termometry i strzykawki,

- monitory i lampy telewizyjne,

- szyby okienne i zbrojone,

- szyby samochodowe,

- lustra i witraże,

- fajans i porcelana,

- inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

 

Czy wiesz, że:
statystyczny mieszkanie pozbywa się rocznie około:

  • 80 kg odpadów spożywczych,

  • 47 kg papieru,

  • 20 kg szkła,

  • 9 kg metalu.

 

 

ODPADY ROŚLINNE ("ZIELONE")

 

 

Odpady roślinne

Nie są odpadem roślinym

- gałęzie drzew i krzewów,

- liście, kwiaty i skoszona trawa,

- trociny i kora drzew,

- owoce, warzywa itp.

- kości zwierząt,

- mięso i padlina zwierząt,

- olej jadalny,

- drewno impregnowane,

- płyty wiórowe i MDF,

- leki,

- odchody zwierząt,

- popiół z węgla kamiennego,

- inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

 

LISTA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZBIERANYCH W PUNKTACH SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
Odpady przeznaczone do selektywnych punktów zbiórki


- odpady poremontowe i budowlane,
- odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz, itp.),
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki,  komputery, itp.),
- zużyte baterie i akumulatory,
- przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp.,
- opony,
- odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów,  rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.).


Dodatkowe wytyczne:

  • wszystkie pozostałe odpady należy umieszczać w pojemnikach na odpady zmieszane,

  • wyrzucaj opakowania szklane w całości - nie rozbijaj ich,

  • butelki wyrzucaj bez nakrętek,

  • jeżeli jest taka możliwość, staraj się zgniatać odpady, aby zmniejszyć ich objętość,

  • sprawdzaj oznaczenie opakowania, znajdziesz tam informację jak należy z nim postąpić po zużyciu zawartości,

  • segregując odpady zapewnisz sobie niższą stawkę opłaty za ich odbiór.

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

 

Powrót

Newsletter