Branza odpadami baner

Darus00

Liczba postów: 1

Od: 18.11.2022

18 listopad 2022 o 12:57

Witam,
Czy istnieje jakieś rozporządzenie na sposób przechowywania odpadów medycznych (komunalnych 200199) od mieszkańców gmin przyjmowane w PSZOKach? W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi jest tylko informacja o odpadach 18*. Czy ktoś może wie, jak powinno się przechowywać np: w instalacjach takie odpady? 

F4odpowiedz

Gość

25 listopad 2022 o 12:25

napisał:

Witam,
Czy istnieje jakieś rozporządzenie na sposób przechowywania odpadów medycznych (komunalnych 200199) od mieszkańców gmin przyjmowane w PSZOKach? W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi jest tylko informacja o odpadach 18*. Czy ktoś może wie, jak powinno się przechowywać np: w instalacjach takie odpady?


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi faktycznie dotyczy tylko odpadów z grupy 18 (odpadów medycznych i weterynaryjnych). Odpady medyczne przyjęte do PSZOK od mieszkańców gminy pod kodem 20 01 99 powinny być magazynowane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Określono tam w § 11 wymagania dla magazynowania odpadów medycznych, ale z drugiej strony odpad przyjęty pod kodem 20 01 99 nie spełnia definicji odpadu medycznego z ustawy o odpadach, bo nie jest ze świadczenia usług medycznych tylko wytworzony przez mieszkańca.

F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Newsletter