Baner eko soft 2023 bdo

Projekt ustawy o systemie kaucyjnym.

Large plastic bottles gf513be2cb 640

15 czerwca  do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, dotyczący systemu kaucyjnego dla wybranych rodzajów opakowań na napoje. Zgodnie z projektem wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach na napoje będą zobowiązani do osiągnięcia wyznaczonych poziomów selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych (np. 77% za rok 2025).

Systemem kaucyjnym mają być objęte:

- butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych do 3 l pojemności;

- puszki metalowe pojemności do 1 l;

- butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l.

Zgodnie z założeniami projektu system kaucyjny ma być powszechny, bezparagonowy, a za jego prowadzenie odpowiedzialne będą tzw. podmioty reprezentujące, których akcjonariuszami będą podmioty wprowadzające produkty w opakowaniach na napoje. Podmioty reprezentujace będą działały na podstawie zezwolenia wydanego przez Ministerstwo.

Poniżej przedstawiamy najbardziej istotne zmiany przedstawione w projekcie:

- w systemie kaucyjnym uczestniczyć będą wszystkie jednostki handlu detalicznego, w których użytkownikom końcowym są oferowane produkty będące napojami w opakowaniach na napoje objętych tym systemem;

- opakowania objęte systemem kaucyjnym będą musiały mieć specjalne oznakowanie (wzór określi rozporządzenie);

- jednostki handlu detalicznego o pow. < 200 m2 będą obowiązane jedynie do pobierania kaucji;

- jednostki o pow. powyżej 200 m2 - w zakresie pobierania i zwracania kaucji oraz zbierania pustych opakowań i odpadów opakowaniowych;

- przedsiębiorcy uczestniczący w systemie kaucyjnym w zakresie zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych będą zobligowani do prowadzenia ewidencji obejmującej m.in. liczbę nabytych i sprzedanych produktów będących napojami w opakowaniach na napoje objętych systemem kaucyjnym czy wysokości pobranej kaucji;

- podmiot reprezentujący będzie zobowiązany do podpisania umowy z każdym przedsiębiorcą prowadzącym jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego o powierzchni sprzedaży powyżej 200 m2;

- podmiot reprezentujący będzie musiał skladać do gmin sprawozdanie o ilości zebranych odpadów opakowaniowych;

- do osiągnięto poziomu selektywnego zbierania wliczone będą wyłącznie odpady i opakowania zebrane w ramach systemu kaucyjnego;

- do systemu kaucyjnego będą mogły dołączać PSZOKi;

- system kaucyjny będzie finansowany ze środków z nieodebranej kaucji oraz ze sprzedaży materiałów pochodzących z przetwarzania odpadów opakowaniowych;

- kary za brak realizacji obowiązków wynikających z ustawy będą wynosić od 10 tys. (np. za niepobieranie kaucji) do 1 mln złotych (nieprzechowywanie umowy z podmiotem reprezentującym).

Projekt ustawy nie narzuca sposobu realizacji obowiązków dotyczących zbierania odpadów opakowaniowych i opakowań (np. przez tzw. butelkomaty). Zgodnie z projektem rozporządzenia wysokość kaucji za wszystkie 3 rodzaje opakowań wynosić będzie 0,50 zł.

System kaucyjny miałby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2025 r.

Poniżej link do projektu:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=3380

 

Źródło: sejm.gov.pl

Zdjęcie: pixabay.com

Newsletter