Nowe wytyczne Ministerstwa – dla mieszkańców, gmin i przedsiębiorców

Large mouth guard 4981731 1920

W miarę upływu czasu doprecyzowaniu ulegają przepisy oraz wytyczne w zakresie postępowania z odpadami w czasie epidemii.

Nowe wytyczne, opracowane przez Ministerstwo Klimatu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) pt.: „Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)” skierowane są do:

  • gmin,
  • osób zdrowych objętych kwarantanną oraz osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa,
  • osób przebywających w izolacji,
  • podmiotów zajmujących się odbiorem odpadów i gospodarowaniem odpadami.

Zgodnie z treścią wytycznych kwarantanną obejmuje się osoby zdrowe, które były narażone na zakażenie, natomiast izolacją obejmuje się osoby chore (zarażone koronawirusem). Z tego powodu większymi restrykcjami objęto odpady z miejsc izolacji. Pomimo tego, odpady wytwarzane zarówno w miejscach kwarantanny jak i miejscach izolacji, nadal klasyfikowane mają być jako odpady komunalne. Sposób postępowania z tymi odpadami określony w wytycznych ma zapewnić ograniczanie rozprzestrzeniania się epidemii.

Wśród wytycznych dla gmin znalazło się m.in. zapewnienie, w miarę możliwości, worków w określonym kolorze i/albo oznaczonych symbolem (np. napisem „C”), w celu ułatwienia identyfikacji odpadów z miejsc izolacji oraz zapewnienie odbioru tych odpadów nie rzadziej niż co 7 dni.

Osoby objęte kwarantanną powinny stosować dotychczasowe zasady segregacji, a jedynie zużyte maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne zbierać w workach, które po zawiązaniu powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Osoby objęte izolacją powinny m.in. gromadzić wszystkie odpady w jednym worku (bez segregacji), odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru, nie zapełniać worka powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać go, a także w miarę możliwości worek spryskać preparatem wirusobójczym.

Natomiast podmioty odbierające i gospodarujące odpadami powinny magazynować selektywnie zebrane odpady przez 9 dni przed skierowaniem ich do przetworzenia, ponieważ zgodnie ze wstępnymi wytycznymi Komisji Europejskiej, po 9 dniach odpady przestają stanowić zagrożenie. Nie powinni oni przetwarzać odpadów z miejsc izolacji z udziałem osób sortujących. W przypadku braku możliwości przetwarzania odpadów na liniach całkowicie zautomatyzowanych, odpady należy kierować bezpośrednio do unieszkodliwiania (zaleca się termiczne przekształcanie lub bezpośrednie składowanie najlepiej na składowiskach z instalacją do aktywnego odgazowania).

Z treścią wytycznych można zapoznać się pod adresem:

https://odpady-help.pl/interpretacje/p-wytyczne-ministra-klimatu-i-gl-oacute-wnego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-postepowania-z-odpadami-wytwarzanymi-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2-i-zachorowan-na-wywolywana-przez-niego-chorobe-covid-19-w-czasie-trwania-pandemii-epidemii-p

 

Zdjęcie: pixabay.com

Newsletter