Top komunalka listopad 2018

Kalendarz specjalisty

kwiecień

Kiedy?

Kogo dotyczy?

Co należy zrobić?

30kwiecień2018

Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych

Dokonanie rozliczenia zabezpieczenia finansowego przez wprowadzającego sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, wniesionego w poprzednim roku kalendarzowym, przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

30kwiecień2018

Podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

Złożenie przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości kwartalnych sprawozdań z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

30kwiecień2018

Prowadzący instalację objętą systemem handlu uprawnieniami do emisji

Prowadzący instalację objętą systemem handlu uprawnieniami do emisji dokonuje, za pośrednictwem rachunku w Krajowym rejestrze, umorzenia uprawnień do emisji w liczbie odpowiadającej wielkości emisji ustalonej na podstawie raportu o wielkości emisji sporządzonego za poprzedni rok kalendarzowy.


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.