Top ekosoft ewidencja odpadow

Zwolnienia z ewidencji odpadów

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przewiduje zwolnienia określonej grupy podmiotów z prowadzenia ewidencji odpadów.

 

Zgodnie z art. 66 ust 4, obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:

  • wytwórców:

    • odpadów komunalnych,

    • odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów;

  • osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne,

  • podmiotów, prowadzących nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów,

  • rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1974 z późn. zm.). W rozporządzeniu tym określone są ilości oraz rodzaje wytwarzanych rocznie odpadów w przypadku których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
Powrót
Top ekosoft ewidencja odpadow

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.