Top baner  ekosoft   grudzien 2018   wersja 7

Zwolnienia w ewidencji odpadów [arch.]

[Uwaga! Porada ma charakter archiwalny. Aktualne porady znajdują się w innych kategoriach działu: Praktyczne porady]

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach nakłada na posiadaczy odpadów obowiązek prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów.

Art. 36, ust. 1 Posiadacz odpadów, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jest obowiązany do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych.

Należy jednak pamiętać, że Ustawa przewiduje szereg zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji.

 

Ewidencji odpadów nie prowadzą:

  • Wytwórcy odpadów komunalnych,

  • Zwolnienie dotyczy wszystkich odpadów powstających w gospodarstwach domowych, oraz odpadów pochodzących od innych wytwórców (przedsiębiorców i organizacji). W przypadku wytwórców innych niż gospodarstwa domowe zwolnienie dotyczy tylko odpadów o charakterze komunalnym nie zawierających odpadów niebezpiecznych.

  • Wytwórcy odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji,

  • Zwolnienie obowiązuje w przypadku gdypojazdy te zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.

  • Wytwórcy odpadów z listy w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczona ewidencję odpadów - Dz. U. 2001 nr 152, poz.1735

            W rozporządzeniu tym określone są ilości oraz rodzaje wytwarzanych rocznie odpadów w przypadku których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.

Dodatkowo rozporządzenie dopuszcza uproszczoną ewidencję odpadów (za pomocą kart przekazania odpadów) dla małych lub średnich przedsiębiorstw wytwarzających odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie lub odpady inne niż niebezpieczne, niebędących odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie.

  • Osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne. Odpady które mogą być wykorzystywane na potrzeby własne wymienione są w załączniku dorozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacza odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku – (Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1614).

 

Uwaga! Aktualna porada na temat zwolnień w ewidencji odpadów:

Zwolnienia w ewidencji odpadów wg nowej ustawy

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

 

Powrót
Top ekosoft ewidencja odpadow

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.