Top baner  ekosoft   grudzien 2018   wersja 7

Przeniesienie odpowiedzialności za odpady w przychodniach lekarskich, galeriach, biurowcach

Zgodnie z art. 28 pkt 1 i 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. lekarze, najemcy lokali w galeriach handlowych lub biorowach mogą przenieść tę odpowiedzialność na jeden wybrany podmiot, także wynajmujący lokal w danym budynku, który wykona niezbędne procedury za nich (prowadzi ewidencje i sprawozdawczość).

 

Można tego dokonać tylko i wyłącznie na podstawie pisemnej umowy z jednym z wynajmujących w danym budynku lokal podmiotem lub właścicielem / zarządcą budynku.

 

Podmiot przejmujący odpady musi zapewnić ich zagosopodarowanie zgodne z obowiązującą ustawą o odpadach.

 

Dodatkowym udogodnieniem jest fakt, iż w przychodniach zwykle nie jest wymagane pozwolenie na wytwarzanie odpadów, ponieważ w praktykach lekarskich odpady nie powstają w ramach eksploatacji instalacji (w myśl ustawy Prawo ochrony środowiska). 

 

Podstawa prawna:

Art. 28.

1. W przypadku korzystania przez wytwórców odpadów ze wspólnego lokalu dopuszcza się przeniesienie odpowiedzialności za wytworzone odpady na rzecz jednego z nich lub na rzecz wynajmującego lokal, jeżeli podmiot ten zapewni postępowanie z przyjętymi odpadami w sposób zgodny z niniejszą ustawą.

2. Przeniesienie odpowiedzialności, o którym mowa w ust. 1, oznacza przeniesienie praw i obowiązków ciążących na wytwórcy odpadów i następuje pod warunkiem zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Instalacja rozumie się przez to:
a) stacjonarne urządzenie techniczne,
b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję.

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

 

Powrót
Top baner  ekosoft   grudzien 2018   wersja 7

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.