Top baner  ekosoft   grudzien 2018   wersja 7

Uproszczona ewidencja odpadów [arch.]

[Uwaga! Porada ma charakter archiwalny. Aktualne porady znajdują się w innych kategoriach działu: Praktyczne porady]

 

Czym jest uproszczona ewidencja odpadów?

To nic innego jak archiwizowanie kart przekazania odpadów bez zakładania kart ewidencji odpadów.

Jest to uregulowane w art. 36 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. odpadach.

Uproszona ewidencja odpadów dotyczy:

A.  Małych i średnich przedsiębiorstw wytwarzających określone ilości odpadów.

            Podstawowym kryterium prowadzenia uproszczonej ewidencji jest ilość wytwarzanych odpadów

            łącznie w skali roku.

            Małe i średnie przedsiębiorstwa wytwarzające:

  • do 100 kg rocznie odpadów niebezpiecznych, oraz

  • do 5 ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.

Wynika to z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów.

Uwaga !

Należy pamiętać, że uproszczona ewidencja odpadów nie zwalnia z obowiązku składania zestawień zbiorczych o odpadach.

B.  W przypadku prowadzenia działalności wyłącznie w zakresie transportu – art. 36 ust. 5. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

 

Uwaga! Aktualna porada na temat uproszczonej ewidencji odpadów:

Uproszczona ewidencja odpadów wg nowej ustawy

Powrót
Top baner  ekosoft   grudzien 2018   wersja 7

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.