Top baner  ekosoft   grudzien 2018   wersja 7

Kto składa zestawienia zbiorcze o odpadach wg nowej ustawy

Obowiązek składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami określony został w art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późń. zm.).

 

Zgodnie z nim, roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach sporządza i przedstawia:

  • wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów

  • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:

    • zbierania odpadów,

    • przetwarzania odpadów

– obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

  • podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Na podstawie art. 237 nowej ustawy o odpadach, zbiorcze zestawienia o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za lata 2012-2016 sporządzane i składane są na podstawie przepisów dotychczasowych.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach art. 75.

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót
Top ekosoft ewidencja odpadow

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.