Top baner  ekosoft   grudzien 2018   wersja 7

Kto składa zestawienia zbiorcze o odpadach? [arch.]

[Uwaga! Porada ma charakter archiwalny. Aktualne porady znajdują się w innych kategoriach działu: Praktyczne porady]

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach nakłada obowiązek składania rocznych zestawień danych.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 każdy kto jest zobligowany do prowadzenia ewidencji odpadów jest obowiązany do złożenia zestawienia zbiorczego o odpadach do urzędu marszałkowskiego.

 

Art. 37 ust 1. Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów jest obowiązany sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów, […]

 

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów dotyczy każdego posiadacza (w tym wytwórcy) odpadów, poza pewnymi wyjątkami o których mowa w poradzie – Wyjątki w ewidencji odpadów.

 

Od roku 2011 zbiorcze zestawienie danych należy przekazać marszałkowi województwa do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

 

Wzór formularza niezbędnego do wypełnienia zestawienia zbiorczego zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1674).

 

Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów jest obowiązany sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobachgospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów, z zastrzeżeniem ust. 2. Zbiorcze zestawienie danych powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę i adres siedziby posiadacza odpadów.

Aktualna porada na bazie obowiązujących przepisów znajduje się poniżej

Kto składa zestawienia zbiorcze o odpadach wg nowej ustawy

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

 

Powrót
Top baner  ekosoft   grudzien 2018   wersja 7

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.