Top baner  ekosoft   grudzien 2018   wersja 7

Kto jest zwolniony z naliczania opłat za korzystanie ze środowiska?

Nawet, jeżeli jesteśmy podmiotem korzystającym ze środowiska to nie zawsze mamy obowiązek rozliczania się z tego tytułu. Poniżej zamieszczamy listę przypadków, kiedy nie trzeba naliczać opłat za korzystanie ze środowiska:

  • emitowanie substanji nieobjętych obowiązkiem naliczania opłat za korzystanie ze środowiska (substancje, dla których nie przypisano stawek opłat),

  • magazynowanie odpadów w związku z ich wytwarzaniem, zbieraniem lub przetwarzaniem,

  • umieszczanie na składowisku, odpadów wydobytych z innego składowiska lub zwałowiska niespełniającego wymagań ochrony środowiska,

  • prowadzenie działań ratowniczych.

Dodatkowo osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a korzystają ze środowiska w zakresie, na jaki nie jest potrzebne żadne pozwolenie także są zwolnione z naliczania opłat środowiskowych.

 

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
Powrót
Top ekosoft ewidencja odpadow

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.