Top baner  ekosoft   grudzien 2018   wersja 7

Klimatyzacje a opłaty środowiskowe

Uwalnianie czynnika chłodniczego z instalacji klimatyzacyjnych należy traktować jako wprowadzanie substancji do powietrza, dlatego zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 799) podlega to obowiązkowi uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska.

W celu wyliczenia wartości należnej opłaty niezbędne jest określenie wielkości emisji czynnika chłodniczego, który wydostał się na zewnątrz. Braki powstałe w wyniku emisji czynnika chłodniczego wynikającego z nieszczelności instalacji uzupełniane są przez serwisantów. Zatem wielkość emisji czynnika do powietrza = ilości uzupełnianego czynnika podczas prac serwisowych.

Poniższa tabela prezentuje zestawienie najczęściej wykorzystywanych czynników chłodniczych oraz nazwy substancji dla których uwzględnione są obowiązujące stawki jednostkowe:

Objaśnienia:
a) Skład podany na podstawie wybranych kart charakterystyk substancji.
b) Tabela G umieszczona w załączniku nr 1 do obwieszczenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska.

Ilość uzupełnionego czynnika chłodniczego (= wielkość emisji), wpisuje się w tabeli A, w części „Charakterystyka źródeł powstawania substancji wprowadzanych do powietrza”, w kolumnie 8 formularza (jego wzór jest przedstawiony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U. 2014 poz. 274).

Jako wskaźnik emisji podajemy 1 (100% emisji). 

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
Powrót
Top ekosoft ewidencja odpadow

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.