Top baner  ekosoft   grudzien 2018   wersja 7

Kary za niezłożenie raportu do KOBiZE

Zgodnie ustawą o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek złożenia bieżącego oraz (ewentualnie) zaległych sprawozdań do Krajowej bazy.

 

Ustawa nie wskazuje jednak konkretnych sankcji karnych za brak złożenia raportu lub złożenia go w formie niepełnej.

 

KOBiZE nie jest organem administracyjnym, nie posiada uprawnień ani narzędzi służących do ukarania podmiotu za niewypełnianie ustawowych obowiązków. Kary w przedmiotowym wypadku nie mogą być też nakładane przez starostę, marszałka województwa, ani regionalnego dyrektora ochrony środowiska, ponieważ nie wchodzi to w zakres ich uprawnień.

 

W przypadku niezłożenia raportu do KOBiZE, zastosowanie mają regulacje ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska. Co oznacza, że Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, podczas kontroli może zażądać przedstawienia złożonego raportu do KOBiZE. W zarządzeniach pokontrolnych, może wskazać ewentualne uchybienia oraz termin ich usunięcia.

 

Za nie wykonanie zarządzeń pokontrolnych grozi kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny (art. 31a ww. ustawy).

 

Za nie uzupełnienie/poprawienie raportu do KOBiZE w terminie wyznaczonym w zarządzeniu pokontrolnym zwykle nakładana jest kary grzywny, której wysokość ustalana jest na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
Powrót
Top baner  ekosoft   grudzien 2018   wersja 7

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.