Top ekosoft ewidencja odpadow

Kary za brak ewidencji i sprawozdawczości [arch.]

[Uwaga! Porada ma charakter archiwalny. Aktualne porady znajdują się w innych kategoriach działu: Praktyczne porady]

 

Kara za brak ewidencji odpadów

Kto, będąc obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów, nie wykonuje tego obowiązku albo wykonuje go niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze grzywny.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628) art. 76b

 

Kara za brak sprawozdawczości

Jeżeli posiadacz odpadów nie przekazuje zbiorczego zestawienia danych podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.

W przypadku nieprzekazania zbiorczego zestawienia danych w terminie określonym w decyzji (o karze w wysokości 500zł) wydanej przez marszałka województwa posiadacz odpadów podlega karze pieniężnej w wysokości 2000 zł.

Kara pieniężna, o której mowa wyżej może być wymierzana wielokrotnie, z tym że łączna wysokość kar pieniężnych, za dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć 10 000 zł.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628) art. 79c ust. 3 - 5.

 

Aktualna porada na temat kary za niezłożenie sprawozdania znajduje się poniżej

Kara za niezłożenie sprawozdania o odpadach wg nowej ustawy

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót
Top ekosoft ewidencja odpadow

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.