Top baner  ekosoft   grudzien 2018   wersja 7

Czy emitory można łączyć w grupy?

Dla hal, z których zanieczyszczenia emitowane są za pośrednictwem wentylacji mechanicznej można wprowadzić jeden emitor zastępczy. Oznacza to, iż wszystkie wyloty wentylacji można potraktować, jako jeden zbiorczy.

A.  Emitor zastępczy może być zdefiniowany we wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. W takim przypadku do formularza wpisujemy dane emitora zbiorczego (Wysokość, Średnica, Temperatura gazów odlotowych, Strumień objętości gazów odlotowych) określone we wniosku.

B.  Jeżeli nie posiadamy takich danych, możemy określić je samodzielnie – uśredniając dane dla wszystkich emitorów, które chcemy ująć, jako emitor zbiorczy.

C.  Jeżeli nie posiadamy precyzyjnych danych poszczególnych emitorów wprowadzamy:

Wysokość – wysokość hali,

Średnica – 0,

Temperatura gazów odlotowych – 1000,

Strumień objętości gazów odlotowych – 0.

                                           

Współrzędne geograficzne takiego emitora zastępczego, to zawsze współrzędne geograficznego środka hali/zakładu.

W zakładce Lista przewodów, w polu Oznaczenie wprowadzamy liczbę emitorów, które składają się na emitor zastępczy np. 10 emitorów.

Jeżeli w skład emitora zastępczego wchodzą zarówno emitory zadaszone, jaki niezadaszone – nie należy zaznaczać pola Zadaszenie.

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.
Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
Powrót
Top baner  ekosoft   grudzien 2018   wersja 7

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.