Top praktyczne aspekty ewidencji odpadow w bdo nowe terminy

zmiany w Ustawie o odpadach

Założony przez GOŚĆ 05 luty 2014 o 11:41

Witam,

nowa Ustawa o odpadach znosi obowiązek składania informacji o wytwarzanych odpadach i program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Na jakiej podstawie firma, która posiadała decyzje zatwierdzające odnośnie ww, może wytwarzać odpady?

Dziękuję

GOŚĆ06 luty 2014 o 09:15


Obecnie jeżeli firma wytwarza mniej niz 5 tys. ton odpadów innych niz niebezpieczne / 1 tonę niebezpiecznych musi posiadać pozwolenie na wytwarzanie odpaów. Poniżej tych limitów wystarczy prowadzić ewidencję (KEO, KPO) i nie potrzeba żadnych zgłoszeń, ani pozwoleń,Wynika to z ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 art. 180 a.

F4odpowiedz

Gość11 grudzień 2018 o 08:52

W projekcie zmian w ustawie oupicwg jest zapis, że posesje niezamieszkałe (firmy) mają być objęte gminnym systemem odbioru. W związku z tym mam pytanie,
czy jako odbierający będziemy wtedy obliczać poziomy odzysku, recyklingu (jeżeli tak to w zakresie posesji niezamieszkałych czy jako całość)  ?


F4odpowiedz

Gość12 grudzień 2018 o 08:51

Zgodnie z projektem zmiany ustawy podmioty odbierające nie będą musiały obliczać już poziomów ponieważ całość tego obowiązku zejdzie na gminy. W praktyce to jak zawsze zależy, czy gmina nie zamieści takiego obowiązku w umowie z podmiotem.

F4odpowiedz

Gość12 grudzień 2018 o 12:44

Gość napisał:

Zgodnie z projektem zmiany ustawy podmioty odbierające nie będą musiały obliczać już poziomów ponieważ całość tego obowiązku zejdzie na gminy. W praktyce to jak zawsze zależy, czy gmina nie zamieści takiego obowiązku w umowie z podmiotem.

Do tej pory odbieraliśmy odpady z posesji zamieszkałych lub tzw. mieszanych (posesja zamieszkała, w której jest podmiot gospodarczy). Jeżeli rzeczywiście gmina będzie mogła uwzględnić taką konieczność w umowie, to obowiązek obliczania poziomów spocznie na nas. Jednak, czy wtedy będzie trzeba rozgraniczać obliczenia osobno dla tych zamieszkałych i osobno dla firm, czy jako całość? Jeżeli nadal sprawozdania o odebranych odpadach trzeba składać odrębnie dla posesji zamieszkałych i odrębnie dla firm, to w takim razie musielibyśmy wysyłać osobne transporty do obu posesji. ...., bo inaczej się nie da rozgraniczyć ilości odebranych odpadów. To byłaby porażka logistyczna i finansowa dla nas. Myślę, że to nie tylko będzie nasz problem, ale wielu zakładów. Czy gdzieś są brane pod uwagę jakieś ewentualne poprawki do tego projektu ?
F4odpowiedz

Gość13 grudzień 2018 o 08:49

Projekt ustawy nie daje gminom prawa zrzucania obliczania i dotrzymywania poziomów odzysku i recyklingu. Zresztą obecna ustawa również nie daje takiego prawa. Obecnie poziomów powinny dotrzymywać tylko firmy odbierające odpady od nieruchomości niezamieszkałych na podstawie odrębnych umów (co jest totalną bzdurą), ale docelowo projekt ustawy ma przenieść obowiązek uzyskania poziomów całkowicie na poziom gminy. Ma to logiczne uzasadnienie z uwagi na to, że strumień odpadów komunalnych to nie tylko odbiór od nieruchomości, ale tez PSZOK-i, skupy surowców, akcje charytatywne itp. Podmiot odbierający nie jest wstanie "wyrobić" poziomu będąc tylko jednym z ogniw tego łańcucha.

Projekt ustawy nie mówi nic o dzieleniu poziomów / sprawozdań na nieruchomości zamieszkałe / niezamieszkałe.

F4odpowiedz

Gość14 grudzień 2018 o 08:18

Gość napisał:Projekt ustawy nie daje gminom prawa zrzucania obliczania i dotrzymywania poziomów odzysku i recyklingu. Zresztą obecna ustawa również nie daje takiego prawa. Obecnie poziomów powinny dotrzymywać tylko firmy odbierające odpady od nieruchomości niezamieszkałych na podstawie odrębnych umów (co jest totalną bzdurą), ale docelowo projekt ustawy ma przenieść obowiązek uzyskania poziomów całkowicie na poziom gminy. Ma to logiczne uzasadnienie z uwagi na to, że strumień odpadów komunalnych to nie tylko odbiór od nieruchomości, ale tez PSZOK-i, skupy surowców, akcje charytatywne itp. Podmiot odbierający nie jest wstanie "wyrobić" poziomu będąc tylko jednym z ogniw tego łańcucha.
Projekt ustawy nie mówi nic o dzieleniu poziomów / sprawozdań na nieruchomości zamieszkałe / niezamieszkałe.
Jeżeli podmiot odbierający odpady nie będzie zobowiązany do obliczania poziomów odzysku i recyklingu, to po co jest w nowym sprawozdaniu o odebranych odpadach w dziale VI c wiersz, gdzie jest ujęty " osiągnięty poziom recyklingu....%"

F4odpowiedz

Gość11 lipiec 2019 o 10:46

Czytałam, że wprowadzono projekt zmian w  ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701i 730). Czy te zmiany zostały już zatwierdzone, bo na tym portalu nie potrafię znaleźć bieżących informacji na ten temat ?

F4odpowiedz

Gość11 lipiec 2019 o 11:02

Gość napisał:

Czytałam, że wprowadzono projekt zmian w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701i 730). Czy te zmiany zostały już zatwierdzone, bo na tym portalu nie potrafię znaleźć bieżących informacji na ten temat ?


Spójrz tutaj -> https://odpady-help.pl/projects/rzadowy-projekt-ustawy-z-dnia-4-lipca-2019-r-o-zmianie-ustawy-o-utrz...
Od str. 28 jest treść projektowanej zmiany ustawy o odpadach.
Natomiast w tym samym projekcie od str. 53 jest projektowana zmiana ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.


F4odpowiedz

Gość11 lipiec 2019 o 12:41

Do Gość:
Nie zostały jeszcze zatwierdzone. Trwa proces legislacyjny. Zatwierdzone przez sejm, teraz poszło do senatu.

F4odpowiedz

Gość25 lipiec 2019 o 13:57

4 lipca została podpisana zmiana ustawy o odpadach. Czy firmy posiadające już wpis do BDO z tytułu odbierania odpadów (wpisane "z urzędu"), zbierania oraz transportu odpadów muszą dokonywać jakichś zmian, aktualizacji we wpisach z powodu tejże ustawy ?

F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta
Top praktyczne aspekty ewidencji odpadow w bdo nowe terminy

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko II sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.