Top baner   marzec 2019   wersja 8 b   ostateczny

zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Założony przez GOŚĆ 08 styczeń 2016 o 09:35

Dzień dobry,

mam pytanie odnośnie poniższego tematu:

 USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 1. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.1)) w art. 6k ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Rada gminy, w drodze uchwały, może zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2)), lub rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863 oraz z 2015 r. poz. 1359).”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda 

 W dniu dzisiejszym telefonicznie otrzymałam informację, że gminy mają czas do końca czerwca 2016r. czy to prawda?

Wiem z prasy lokalnej, że sąsiednie gminy już są po uchwałach w tym temacie.

Proszę o odpowiedź. Dziękuję.

Pozdrawiam,

Gość19 październik 2018 o 07:52

Jest projekt ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie. Jak będzie wyglądało wprowadzenie zmian, jeżeli przetargi z gminą, zawierające pewne ustalenia,  były  zawierane na kilka lat ? I na kiedy jest przewidywane wejście w życie tej ustawy ?

F3odpowiedz
F4cytuj
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta
Top baner  ekosoft   grudzien 2018   wersja 7

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.