Top praktyczne aspekty ewidencji odpadow w bdo nowe terminy

, wniosek a odpady realnie wjeżdzające na magazyn

Założony przez 11 lipiec 2019 o 08:51
Witam Was,

proszę o pomoc odnośnie danych wpisywanych w operat i wniosek dotyczący dostosowania decyzji: 
Jako zbieracz odpadów mamy kilka stałych zleceń od klientów na odbiór danych frakcji odpadów. Szczęśliwe za pomocą własnej floty odbieramy te odpady kierując je bezpośrednio do ostatecznego odbiorcy (fizycznie nie wjeżdżają na nasz magazyn). KPO jest sporządzana miedzy klientem a nami, a następnie kolejna KPO między nami a ostatecznym odbiorcą. Z wiadomych względów chcielibyśmy aby tak właśnie zostało. Podczas tworzenia operatu zapytano nas o ilości, które faktycznie wjeżdzają na magazyn i na tej podstawie operat będzie sporządzany. We wniosku teoretycznie muszę wskazać ilości odpadów zbieranych czyli jak mniemam z KPO (i później te ilości będą również na sprawozdaniu). W praktyce są to spore różnice. Jak się odnieść do tego faktu? Podobny problem będzie przy ustaleniu wysokości zabezpieczenia roszczeń: ilość odpadów zebranych według KPO będzie większa niż tych, które realnie będą magazynowane w magazynie. Czy wystarczy jak opiszemy to w tych dokumentach w taki właśnie sposób? W komputerowym systemie podzieliłam już magazyn na dwie części, aby można było z łatwością określić faktyczny stan magazynowy, Będę wdzięczna za każdą opinię... Jak mniemam wielu zbieraczy może mieć podobną sytuację.

Gość11 lipiec 2019 o 09:27

Działania opisane powyżej nie spełniają definicji zbierania odpadów


zbieraniu odpadów - rozumie się przez to gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów, o którym mowa w pkt 5 lit. b

W opisanym przypadku firma nie gromadzi odpadów

W tym przypadku nie należny posiadać decyzji na zbieranie odpadów i
ewidencja odpadów prowadzona jest błędnie, niezgodnie ze stanem
faktycznym i są za to sankcje karne. W opisanym przypadku firma świadczy
tylko i wyłącznie usługę transportu i w KPO powinna widnieć w rubryce
transportujący a odbiorca faktycznie ten kto te odpady odbiera. Firma
powinna posiadać wpisu w zakresie transportu oraz proponuje w zakresie
pośrednika w obrocie odpadami i sprzedawcy odpadów bo taką też rolę
pewnie może pełnić.

F4odpowiedz

Gość12 lipiec 2019 o 09:21

Rozumiem, ze chodzi o zachowanie tajemnicy handlowej i nie ujawnianie kontrahentom od koga kupujecie a komu sprzedajecie. Jest to częsty problem w gospodarowaniu odpadami. Niestety jeśli nie macie oficjalnego magazynowania odpadów (w wyniku zbierania lub przetwarzania) nie ma takich możliwości prawnych. Na KPO należy ujawnić od koga odbieracie odpady i komu przekazujecie. 

F4odpowiedz

Gość18 lipiec 2019 o 12:05

Mam ten sam problem, na KPO i zbiorczym zestawieniu ilości 2000 Mg a jednocześnie na magazynie moge mieć max 20 Mg wg operatu. Spróbuje to jakoś opisać, że następuje ciąły obrót odpadem (przepakowanie, belowanie) i kilka wysyłek dziennie, tego już chyba nikt nie sprawdzi. Ale prawda jest taka że nie mam na magazynie wiecej niz te 20 ton wiec od tego policzę zabezpieczenie. 

F4odpowiedz

Gość 218 lipiec 2019 o 12:08

Mam taki sam problem, na KPO i w zbiorczym ok. 2000 Mg odpadu a zdolności magazynowe na 20 Mg obliczone przez strażaka. Ja to będę chciała jakoś opisac że jest ciągły ruch na magazynie , kilka wysyłek dziennie i to juz chyba nie jest do sprawdzenia. Z tym, że rzeczywiście mam na magazynie nie wiećej niż 20 Mg i od tego obliczę zabezpieczenie

F4odpowiedz

Gość19 lipiec 2019 o 10:48

Do Gość 2:
O wysokości  zabezpieczenia nie decyduje ilość magazynowanych odpadów w roku ani jednorazowo lecz "największa masa odpadów", które mogły być magazynowane w tym samym czasie, w zależności od pojemności, z uwzględnieniem warunków przeciwpożarowych oraz technicznych.

F4odpowiedz
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta
Top praktyczne aspekty ewidencji odpadow w bdo nowe terminy

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko II sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.