Top baner   marzec 2019   wersja 8 b   ostateczny

Poziom recyklingu-Sprawozdania kwartalne?

Założony przez GOŚĆ 23 maj 2014 o 09:33

Witam

Mam pytanie odnośnie sprawozdań kwartalnych do gmin...czy firma przekazując kwartalne dane odnośnie odebranych odpadów z gminy od mieszkańców( w drodze przetargu) i z firm (zawarte indywidualne umowy) musi obliczyć poziomy recyklingiu chodzi tutaj o dział IV, V, VI, czy te obliczenia wylicza gmina ?

Proszę o pomoc

Dziękuję 

Gość17 lipiec 2017 o 12:45

Z tego co wiem to nie ma już sprawozdań kwartalnych tylko półroczne.

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość18 wrzesień 2018 o 12:53

do obliczenia poziomów odzysku i recyklingu bierzemy pod uwagę tylko odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, ex 20 01 99 - odpady papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła. Także odbierany selektywnie odpad popiół, żużel nie wpłynie na osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu

  Czy do obliczeń należy brać pod uwagę powyższe kody w stosunku do wszystkich komunalnych odebranych, czyli zmieszanych włącznie z innymi komunalnymi (200201, ex 200199), które odbieramy , czy tylko do zmieszanych ?
F3odpowiedz
F4cytuj

Gość25 wrzesień 2018 o 15:08

Do Gość:
 Podając informację o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, w rubryce o „łącznej masie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości” nie uwzględnia się odpadów z grupy 17.

F3odpowiedz
F4cytuj
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta
Top baner  ekosoft   grudzien 2018   wersja 7

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.