Top baner   marzec 2019   wersja 8 b   ostateczny

Poziom recyklingu-Sprawozdania kwartalne?

Założony przez GOŚĆ 23 maj 2014 o 09:33

Witam

Mam pytanie odnośnie sprawozdań kwartalnych do gmin...czy firma przekazując kwartalne dane odnośnie odebranych odpadów z gminy od mieszkańców( w drodze przetargu) i z firm (zawarte indywidualne umowy) musi obliczyć poziomy recyklingiu chodzi tutaj o dział IV, V, VI, czy te obliczenia wylicza gmina ?

Proszę o pomoc

Dziękuję 

Użytkownik usunięty przez Administratora26 maj 2014 o 10:34GOŚĆ ostatni post:


"WitamMam pytanie odnośnie sprawozdań kwartalnych do gmin...czy firma przekazując kwartalne dane odnośnie odebranych odpadów z gminy od mieszkańców( w drodze przetargu) i z firm (zawarte indywidualne umowy) musi obliczyć poziomy recyklingiu chodzi tutaj o dział IV, V, VI, czy te obliczenia wylicza gmina ?Proszę o pomocDziękuję "


Witam,w przypadku, gdy odbierają Państwo odpady od mieszkańców gmin na podstawie wygranego przetargu - nie są Państwo zobowiązani do obliczania poziomów recyklingu w sprawozdaniu kwartalnym. W przypadku odbioru odpadów od firm, których gminy nie objęły systemem odbioru odpadów - należy obliczać poziomy recyklingu. W takiej sytuacji należałoby złożyć dwa sprawozdania z podziałem na nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe. Na rynku jet dostępny program, który na poziomie ewidencji rozróżnia nieruchomoći zamieszkałe i niezamieszkale i generuje dwa odpowiednie spraowdzania. Proszę zerknąć, może ułatwi to Państwu pracę: http://www.eko-soft.pl/program/ewidencja-odpadow-komunalnePozdrawiam

F3odpowiedz
F4cytuj

GOŚĆ27 maj 2014 o 12:55


Czy mogę prosić o aktualne wzory i przykład obliczeń poziomów recyklingu z nieruchomości niezamieszkałaych?

F3odpowiedz
F4cytuj

Użytkownik usunięty przez Administratora27 maj 2014 o 13:26GOŚĆ ostatni post:


"Czy mogę prosić o aktualne wzory i przykład obliczeń poziomów recyklingu z nieruchomości niezamieszkałaych?"


Witam, aktualnie obowiązujące wzory znaleźć można w dwoch rozporządzeniach:1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 676)Link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU201200006762. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 645)Link: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000645&min=1Co do przykładów obliczeń - same wzory pozostawiają wiele do życzenia, a sposób obliczeń często należy dostowywać do wymagań stawianych przez obsługiwane gminy. Dlatego trudno jest podać uniwersalny przyklad obliczeń. Pozdrawiam serdecznie

F3odpowiedz
F4cytuj

GOŚĆ22 październik 2014 o 09:20


Witam,mam pytanie czy w dziale II sprawozdania kwartalnego uwzględnia się odpad o kodzie 17 03 80? 

F3odpowiedz
F4cytuj

Magda22 październik 2014 o 16:07


Witam,Teoretycznie odpadu o kodzie 17 03 80 nie powinno się uwzględniać w sprawozdaniu kwartalnym w dziale II. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Środowiska (link poniżej), w dziale II powinno się uwzględniać wiele kodów z grupy 17, ale 17 03 80 nie został konkretnie wymieniony. Warto jednak dopytać się dokładnie w gminie…LINK: http://www.mos.gov.pl/artykul/4966_rejestr_dzialalnosci_regulowanej/18778_kody_odpadow_komunalnych

_podlegajace_wpisowi_do_rejestru_dzialalnosci_regulowanej.html

F3odpowiedz
F4cytuj

GOŚĆ16 maj 2016 o 14:53


Witam, obecnie odbieramy z gospodarsw domowych zmieszane odpady komunalne włącznie z odpadami z zużla, popiołów. Chcielibyśmy wprowadzić selektywny odbiór tego odpadu o kodzie 200199 lub 200399. Dotarły do mnie informacje z miast ościennych, że to wpłynie na poziomy odzysku. Tylko zastanawiam się w jaki sposób, skoro w objaśnieniach do sprawozdań jest przed kodem "ex" i są wyszczególnione rodzaje odpadów, które można ująć do obliczeń, więc chyba odpady z pieca nie wchodzą w obliczenia i nie należy ich ujmować w tym dziale ?

F3odpowiedz
F4cytuj

GOŚĆ18 maj 2016 o 14:34


do obliczenia poziomów odzysku i recyklingu bieżemy pod uwagę tylko odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, ex 20 01 99 - odpady papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła. Także odbierany selektywnie odpad popiół, żużel nie wpłynie na osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu

F3odpowiedz
F4cytuj

GOŚĆ24 maj 2016 o 15:36


 Do tej pory odpady, które odbieraliśmy od mieszkańców (selektywne) teraz częściowo trafiają do PSZOK. To zaniża nam wysokość osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu wykazaną w sprawozdaniach o odebranych odpadach , ponieważ dane częściowo idą na sprawozdanie z PSZOK. Poza tym, odbieramy odpady z firm (gmina nie objęła ich przetargiem) i nie mamy mocy prawnej, żeby zmusić firmy do segregacji, co też wpływa na poziomy odzysku.Jak to faktycznie jest z tymi wymogami i następstwem kar ?Czy w przypadku przejęcia przez gminę posesji niezamieszkałych nie będziemy mieli obowiązku osiągania poziomów odzyku i recyklingu ?

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość11 lipiec 2017 o 11:08

Witam,
czy obliczając poziomy ograniczenia odpadów biodegradowalnych  kierowanych do składowania należy w przypadku Mwr, Mmr oraz Msr brać pod uwagę odpady kierowane do składowania te odebrane, czy wygenerowane z tych odebranych, które są przekazane do składowania, np. 200199 odebrano 0,100 Mg i z tego wysegregowano 0,070 Mg o kodzie 150102 (poszły do recyklingu) reszta (0,030) poszła do składowania. To wtedy brać pod uwagę tylko te 0,030 Mg?

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość114 lipiec 2017 o 23:40

Do Gość:
Pod jakim kodem poszła do składowania ta reszta. Bo jest to istotne. 

F3odpowiedz
F4cytuj
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta
Top ekosoft ewidencja odpadow

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.