Top ekosoft ewidencja odpadow

Odpowiedzialność

Założony przez Gość 17 lipiec 2018 o 09:14
Witam, mam pytanie odnośnie przestrzegania przepisów ustawy POŚ oraz UoO. Kto odpowiada za niedopełnienie obowiązków wynikających z tych ustaw : pracownik (specjalista ds. OŚ) czy pracodawca? Załóżmy, że pracownik informuje o wszystkich wynikających z w/w ustaw obowiązkach.

Gość17 lipiec 2018 o 14:40

Do odpowiedzialności za brak przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy POŚ czy UoO pociągnięty zostanie pracownik. Wynika to z rozdziału pt. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy, art. 114 Kodeksu pracy: „Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach niniejszego rozdziału”

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość18 lipiec 2018 o 13:44

Nawet w przypadku, gdy to pracodawca nie wyraża zgody na... załóżmy, złożenie wniosku na np. wytwarzanie odpadów?

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość19 lipiec 2018 o 16:05

Niestety w razie kontroli odpowiedzialność wciąż spoczywa na pracowniku.
Wynika to z tak skonstruowanego prawa polskiego. W opisanej sytuacji należałoby
przede wszystkim poinformować pracodawcę mailowo (najlepiej służbowo, ale też
prywatnie) o wymogu złożenia wniosku o pozwolenie na np. wytwarzanie. Ślad w
postaci słowa pisanego w mailu będzie działać na korzyść na wypadek gdyby
pracodawca wyparł się innej wersji wydarzeń. Może warto by też powiadomić
współpracowników o zaistniałym sporze? Charakter sytuacji wykracza jednak poza moje
kompetencje, radzę skonsultować się ze specjalistą zajmującym się prawem cywilnym
/ karnym. Opisana przeze mnie asekuracja to jedynie przypuszczenie pozytywnego
rozwoju sprawy.

F3odpowiedz
F4cytuj
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta
Top ekosoft ewidencja odpadow

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.