Top odpady wrzesien 2019

odpady z gospodarstw domowych

Założony przez GOŚĆ 29 styczeń 2015 o 11:50

Dot. DPO i DPR

Skupuje  od firmy odpady pochodzące z gopodarstw domowych.

Moje pytanie: uzupełniam drugą kolumne "Podmiot wnioskujący o wydanie dokumentu", 

czy pierwszą kolumne też uzupełniam.??

GOŚĆ05 luty 2015 o 19:26


w drugą kolumne może się wpisać tylko firma odbierająca odpady komunalne od mieszkańców, gmina, RIPOK albo PSZOK, jeśli nie jesteśmy takimi podmiotami to nie wpisujemy nic do tej kolumny (czyli jeśli dobrze rozumiem to wy nie jesteście żadnym z tych podmiotów)w pierwszej musi być wpisana organizacja odzysku albo wprowadzający produkty w opakowaniach albo gmina/RIPOK/PSZOK/firma odbierająca komunalne dla których staramy się o DPO/DPR. Innymi słowy jak jesteśmy pośrednikiem między tymi podmiotami a firmą która robi odzysk/recykling to wypisujemy 1 kolumne

F3odpowiedz
F4cytuj

GOŚĆ08 luty 2015 o 20:58


Wydaje mi się, że w pierwszej kolumnie może być wpisana jedynie organizacja odzysku bądź wprowadzający nie ma możliwości wpisania tam gminy/RIPOK/itd. Powyższe podmioty, które wymienione są w art 23 ust 5 mogą występwać jedynie w kolumnie 2 w przypadku odpadów z gospodarstw domowych.

F3odpowiedz
F4cytuj

GOŚĆ09 luty 2015 o 10:44


Tak, w pierwszej organizacja odzyskuMoje pytanie: Odpady pochodzą z gospodarst domowych wypełniam kolumne drugą ale czy kolumne pierwszą tez???

F3odpowiedz
F4cytuj

GOŚĆ25 luty 2015 o 10:57


Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) - dalej u.g.o.o.o. - ograniczyła zakres podmiotów mogących wnioskować o wydanie dokumentów potwierdzających odzysk i recykling odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych jedynie do podmiotów biorących bezpośredni udział w systemie zagospodarowania odpadów komunalnych utworzonym ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) - dalej u.u.c.p.g.Prowadzący odzysk lub recykling, przyjmując do przetworzenia odpady opakowaniowe pochodzące z gospodarstw domowych, powinien podać informację o tych podmiotach wnioskujących o dokumenty DPO lub DPR. Jednocześnie w takim przypadku prowadzący odzysk lub recykling nie wypełnia rubryki dotyczącej wprowadzającego lub organizacji odzysku.

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość16 kwiecień 2019 o 07:47

Czy odpady pochodzące z targowisk i cmentarzy zaliczają się do pochodzących z działalności gospodarczej ??

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość18 kwiecień 2019 o 11:04

Do Gość:
Nie - przy założeniu, ze są to odpady,
które wyrzucają ludzie odwiedzające groby, a nie odpady, które powstają w
wyniku działania jakiejś firmy "sprzątającej/utrzymującej cmentarz". W
przypadku targowisk - wszystkie odpady zwykle klasyfikuje się tez jako
grupa 20, czyli komunalna.

F3odpowiedz
F4cytuj
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta
Top ekosoft ewidencja odpadow

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.