Top baner   marzec 2019   wersja 8 b   ostateczny

Nowe Rozporządzenie o magazynowaniu - badanie odcieków

Założony przez 06 luty 2019 o 18:35
Nowe projektowane rozporządzenie w sprawie magazynowania odpadów obliguje do takiego budowania powierzchni magazynowania odpadów aby poza szeregiem innych wytycznych spełniało jedno, które mnie szczególniej zastanawia.
Zacytuję § 4 ust. 1 pkt 8:
Miejsca magazynowania odpadów projektuje się, wykonuje i utrzymuje w sposób zapewniający:
(...)
8) uszczelnienie i nieprzepuszczalne podłoże z systemem do odprowadzania, gromadzenia, badania i oczyszczania wycieków oraz ścieków powstających w obrębie wyznaczonego miejsca magazynowania odpadów, o pojemności odpowiedniej do ilości powstających odcieków lub ścieków - w przypadku odpadów niebezpiecznych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z ich przetworzenia, odpadów paliwa alternatywnego oraz odpadów przeznaczonych do jego produkcji;
Czy to znaczy także, że np. lodówki czy telewizory jako odpady niebezpieczne (16 02 11* oraz 16 02 13*) albo np. pralki od Kowalskich będące z kolei odpadami komunalnymi z grupy 20 mają być umieszczane na takiej powierzchni, z której wszystkie odcieki i ścieki mają być gromadzone, badane i oczyszczane?
uslugi.komunalne12 luty 2019 o 08:23

Wygląda na to, że tak.

F3odpowiedz
F4cytuj
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta
Top ekosoft ewidencja odpadow

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.