Top ekosoft ewidencja odpadow

Kalendarz specjalisty

maj

Kiedy?

Kogo dotyczy?

Co należy zrobić?

31maj2018

Podmiot korzystający ze środowiska, odprowadzający ścieki pochodzące z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych

Przedłożenie przez podmiot korzystający ze środowiska, który odprowadza ścieki pochodzące z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych informacji o wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub inych organizmów wodnych oraz powierzchi użytkowej stawów eksloatowanych w cyklu produkcyjnym w obiektach chowu lub hodowli ryb lub organizmów wodnych marszałkowi województwa właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Okres rozliczeniowy od dnia 1 maja roku rozpoczynającego cylk do dnia 30 kwietnia następującego po zakończeniu tego cyklu produkcyjnego.

Podstawa prawna: Art. 286, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150, z zm.)

Top baner  ekosoft   grudzien 2018   wersja 7

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.