Publikacje branżowe

Marek GÓRSKI

Pozwolenia emisyjne w systemie przepisów o ochronie środowiska przed zanieczyszczeniem – po zmianach z lipca 2014 r. [2014 r.]

17-09-2014
Materiały opublikowane za zgodą Polskiego Zrzeszenia Techników i Inżynierów Sanitarnych o/Wielkopolski

Pdf

Andrzej JĘDRCZAK

Odzysk papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w instalacjach MBP [2013 r.]

29-11-2013
Materiały opublikowane za zgodą Polskiego Zrzeszenia Techników i Inżynierów Sanitarnych o/Wielkopolski

Pdf

Barbara KOZŁOWSKA

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) [2013 r.]

14-11-2013
Materiały opublikowane za zgodą Polskiego Zrzeszenia Techników i Inżynierów Sanitarnych o/Wielkopolski

Pdf

Anna ROLEWICZ - KALIŃSKA

Ryzyko w systemie gospodarowania odpadami medycznymi [2013 r.]

14-06-2013
Materiały opublikowane za zgodą Polskiego Zrzeszenia Techników i Inżynierów Sanitarnych o/Wielkopolski

Pdf

Zbigniew BUKOWSKI

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych [2013 r.]

31-05-2013
Materiały opublikowane za zgodą Polskiego Zrzeszenia Techników i Inżynierów Sanitarnych o/Wielkopolski

Pdf

Piotr MANCZARSKI

Wymagania technologiczne stawiane regionalnym instalacjom do przetwarzania odpadów komunalnych [2013 r.]

20-05-2013
Materiały opublikowane za zgodą Polskiego Zrzeszenia Techników i Inżynierów Sanitarnych o/Wielkopolski

Pdf

Zbigniew GRABOWSKI

Termiczne przekształcanie odpadów w świetle nowych i projektowanych przepisów o odpadach [2012 r.]

19-11-2012
Materiały opublikowane za zgodą Polskiego Zrzeszenia Techników i Inżynierów Sanitarnych o/Wielkopolski

Pdf

Piotr MANCZARSKI

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie i składowanie odpadów w świetle nowo obowiązujących przepisów [2012 r.]

19-11-2012
Materiały opublikowane za zgodą Polskiego Zrzeszenia Techników i Inżynierów Sanitarnych o/Wielkopolski

Pdf

Marek GÓRSKI

Nowe regulacje prawne w zakresie postępowania z odpadami – nowa ustawa o odpadach [2012 r.]

19-11-2012
Materiały opublikowane za zgodą Polskiego Zrzeszenia Techników i Inżynierów Sanitarnych o/Wielkopolski

Pdf

Zbigniew BUKOWSKI

Analiza rozporządzeń wykonawczych do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, w szczególności poziomów odzysku i recyklingu [2012 r.]

19-11-2012
Materiały opublikowane za zgodą Polskiego Zrzeszenia Techników i Inżynierów Sanitarnych o/Wielkopolski

Pdf
Sidebar sosexpo banner 400x280

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.