Top szkolenie komunalne3

Zmiany w postępowaniu z odpadami medycznymi

W dniu 30 lipca 2010 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. 2010 nr 139 poz. 940). Tym samym zostało uchylone rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. 2007 nr 162 poz. 1153).

Zmiany jakie nastąpiły to:

-  brak podziału odpadów na „zakaźne”, „specjalne” oraz „pozostałe”,

-  brak kodu 18 01 80* w nowym rozporządzeniu,

-  odstąpienie z koloru niebieskiego dla worków na odpady „pozostałe”,

-  dopuszczenie wentylacji grawitacyjnej w magazynie odpadów,

-  dopuszczenie stacjonarnego lub przenośnego urządzenia chłodniczego do magazynowania odpadów,

-  magazynowanie kodu odpadu 18 01 02* tylko w temperaturze do 10 oC nie dłużej niż 72 godziny,

-  magazynowanie kodów 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*, 18 01 82* w temperaturze od 10 oC do 18 oC nie dłużej niż 72 godziny, natomiast do 10 oC nie dłużej niż 30 dni,

-  magazynowanie kodów 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 nie dłużej niż 30 dni,

-  do 19 sierpnia 2011r. możliwość gromadzenia odpadów w workach innego koloru.

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

 

Powrót

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.