Top baner  marzec 2019  wersja 8 b  ostateczny

Uproszczona ewidencja odpadów

Wymóg prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów został określony w art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 

Ewidencję odpadów prowadzi się w oparciu o dwa podstawowe dokumenty:

 • Karty przekazania odpadów

 • Karty ewidencji odpadów

Ustawa dopuszcza jednka możliwość prowadzenia tzw. uproszczonej ewidencji odpadów, w oparciu jedynie o karty przekazania odpadów.

 

Uproszczoną ewidencję mogą prowadzić podmioty:

 • wytwarzające odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie;

 • wytwarzające odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 Mg rocznie;

 • transportujące odpady wykonujące wyłącznie usługę transportu odpadów;

 • władające powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane w celu nawożenia gleb;

 

Warto zwrócić uwagę, że możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów nie zwalnia z obowiązku składania „zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów” do Urzędu Marszałkowskiego.

 

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.
Powrót
Top baner ekosoft  grudzien 2018  wersja 7

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.