Top szkolenie komunalne3

Nowe procesy odzysku i recyklingu (brak R14 i R15)

Zgodnie z załącznikiem do nowej ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21) obowiązuje następujący podział procesów odzysku:

 

Symbol

Procesy odzysku

R1

Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii

R2

Odzysk/regeneracja rozpuszczalników

R3

Recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)

R4

Recykling lub odzysk metali i związków metali

R5

Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych

R6

Regeneracja kwasów lub zasad

R7

Odzysk składników stosowanych do redukcji zanieczyszczeń

R8

Odzysk składników z katalizatorów

R9

Powtórna rafinacja oleju lub inne sposoby ponownego użycia olejów

R10

Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska

R11

Wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R10

R12

Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11

R13

Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów)

 

Uwaga !!

Nowa ustawa nie przewiduje procesów odzysku odpadów w procesie R14 i R15.

Zgodnie z art. 222 określone w dotychczasowych przepisach procesy odzysku R14 i R15 stają się odpowiednio procesami odzysku R3, R5, R11 i R12.

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

 

Powrót

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.