Top szkolenie komunalne3

Kto podlega obowiązkowi rozliczania opłat korzystanie ze środowiska?

Zgodnie z art. 273 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska korzystanie ze środowiska, które wymaga rozliczania opłat odbywa się w zakresie:

  • wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza;

  • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi;

  • poboru wód podziemnych lub powierzchniowych;

  • składowania odpadów.

 

Opłatom za korzystanie ze środowiska w wyżej wymienionych zakresach podlega:

  • każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą,

  • osoby prowadzące indywidualne praktyki medyczne, także specjalistyczne,

  • jednostki organizacyjne np. urzędy, gminne zakłady gospodarki komunalnej, szkoły, stowarzyszenia, fundacje i inne podobne jednostki,

  • osoby fizyczne w tym prowadzące działalność w zakresie uprawy roli, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, które nie prowadzą działalności gospodarczej, lecz mimo to korzystają ze środowiska, a ich działalność wymaga pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza lub pozwolenia wodnoprawnego.

Każdy, kto nalicza opłaty za korzystanie ze środowiska powinien złożyć informację o zakresie korzystania ze środowiska do urzędu marszałkowskiego. Sprawozdanie składamy do marszałka właściwego ze względu na adres miejsca, w którym występuje korzystanie ze środowiska.

 

Wyjątek!

Informację na temat opłat za korzystanie z pojazdów składamy do urzędu właściwego dla główniej siedziby firmy, nawet jeśli samochody są użytkowane w innych oddziałach.

Należy pamiętać, że od roku 2013 nastąpiły zmiany w zakresie naliczania opłat. Więcej na ten temat tutaj.

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.