Top szkolenie komunalne3

Kto jest zwolniony z naliczania opłat za korzystanie ze środowiska?

Nawet, jeżeli jesteśmy podmiotem korzystającym ze środowiska to nie zawsze mamy obowiązek rozliczania się z tego tytułu. Poniżej zamieszczamy listę przypadków, kiedy nie trzeba naliczać opłat za korzystanie ze środowiska:

  • pobór wód z sieci wodociągowej miasta lub gminy,

  • odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej (bezpośrednio lub za pomocą wozów asenizacyjnych),

  • magazynowanie odpadów w związku z ich wytwarzaniem, zbieraniem lub przetwarzaniem,

  • umieszczanie na składowisku, odpadów wydobytych z innego składowiska lub zwałowiska niespełniającego wymagań ochrony środowiska,

  • prowadzenie działań ratowniczych,

Dodatkowo osoby fizyczne, które nie prowadza działalności gospodarczej, a korzystają ze środowiska w zakresie, na jaki nie jest potrzebne żadne pozwolenie także są zwolnione z naliczania opłat środowiskowych.

Szczegółowe zwolnienia w zakresie poboru wód oraz zrzutu ścieków: znajdziesz tutaj

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.