Top szkolenie komunalne3

Klimatyzacje a opłaty środowiskowe

Uwalnianie czynnika chłodniczego z instalacji klimatyzacyjnych należy traktować jako wprowadzanie substancji do powietrza, dlatego zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1232dany proces podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska.

W celu wyliczenia wartości należnej opłaty niezbędne jest określenie wielkości emisji czynnika chłodniczego, który wydostał się na zewnątrz. Braki powstałe w wyniku emisji czynnika chłodniczego wynikającego z nieszczelności instalacji uzupełniane są przez serwisantów. Zatem wielkość emisji czynnika do powietrza = ilości uzupełnianego czynnika podczas prac serwisowych.

Poniższa tabela prezentuje zestawienie najczęściej wykorzystywanych czynników chłodniczych oraz nazwy substancji dla których uwzględnione są obowiązujące stawki jednostkowe:

 

Nr czynnika chłodniczego a)

Nazwa substancji podlegającej opłatom

Nr w tabeli G b)

R11, R12,

Chlorofluorowęglany (CFC)

15

R22, R123, R124, R141b, R142b

Chlorowcopochodne węglowodorów: związki typu HCFC

16

R23, R134a

Wodorofluorowęglowodory (HFC)

64

R401A

Mieszanina R-22, R-152a i R-124 = HCFC: 53%, HFC: 13% i HCFC: 34%

16, 64

R402A

Mieszanina R-22, R-290 i R-125 = HCFC: 38%, propan: 2% i HFC: 60%

16, 62, 64

R402B

Mieszanina R-22, R-290 i R-125 = HCFC: 60%, propan: 2% i HFC: 38%

16, 62, 64

R403A

Mieszanina R-290, R-22 i R-218 = propan: 5%, HCFC: 75% i CFC: 20%

62, 16, 15

R404A

Mieszanina R-125, R-134a i R-143a = HFC: 44%, HFC: 4% i HFC: 52%

64

R407C

Mieszanina R-32, R-125 i R-134a = HFC: 23%, HFC: 25% i HFC: 52%

64

R408A

Mieszanina R-22, R-125 i R-143a = HCFC: 47%, HFC: 7% i HFC: 46%

16, 64

R409A

Mieszanina R-22, R-124 i R-142b = HCFC: 60%, HCFC: 25% i HCFC: 15%

16

R410A

Mieszanina R-32 i R-125 = HFC: 50% i HFC: 50%

64

R417A

Mieszanina R-125, R-134a i R-600 = HFC: 46,6%, HFC: 50% i butan: 3,4%

64, 62

R419A

Mieszanina R-125, R-134a i R-E170 = HFC: 77%, HFC: 19% i eter dimetylowy: 4%

64, 24

R422A

Mieszanina R-125, R-134a i R-600a = HFC: 85,1%, HFC: 11,5% i metylopropan: 3,4%

64, 62

R422D

Mieszanina R-125, R-134a i R-600a = HFC: 65,1%, HFC: 31,5% i metylopropan 3,4%

64, 62

R424A

Mieszanina R-125, R-134a, R-600, R-600a i R-601a = HFC: 50,5%, HFC: 47%, butan: 1%, metylopropan: 0,9% i 2-metylobutan: 0,6%

64, 62

R427A

Mieszanina R-32, R-143a, R-134a i R-125 = HFC: 15%, HFC: 10%, HFC: 50% i HFC: 25%

64

R500

Mieszanina R-12 i R-152a = CFC: 73,8% i HFC: 26,2%

15, 64

R502

Mieszanina R-22 i R-115 = HCFC: 48,8% i CFC: 51,2%

16, 15

R507

Mieszanina R-32 i R-125 = HFC: 50% i HFC 50%

64

Objaśnienia:

a) Skład podany na podstawie wybranych kart charakterystyk substancji.

b) Tabela G umieszczona w załączniku nr 1 do obwieszczenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska.

 

Stawki opłat dla wybranych czynników chłodzących

Nr w tabeli G obwieszczenia

Rodzaje gazów lub pyłów

Jednostkowa stawka zł/kg

2010

2011

2012

2013

2014

15

Chlorowcopochodne węglowodorów:

CFC-11, CFC-12, CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-113, CFC-114, CFC-115, CFC-211, CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-216, CFC-217

164,54

170,30

174,73

182,24

188,98

16

Chlorowcopochodne węglowodorów: związki typu HCFC

52,10

53,92

55,32

57,70

59,83

62

Węglowodory alifatyczne i ich pochodne

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

64

Wodorofluorowęglowodory

26,05

26,96

27,66

28,85

29,92

Ilość uzupełnionego czynnika chłodniczego (= wielkość emisji), wpisuje się  w tabeli A, w części „Charakterystyka źródeł powstawania substancji wprowadzanych do powietrza”, w kolumnie 8 formularza (jego wzór jest przedstawiony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz.U. 2009 nr 97 poz. 816).

Jako wskaźnik emisji podajemy 1 (100% emisji). 

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

Powrót

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.