Top szkolenie komunalne3

Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych

W związku z wprowadzeniem w nowej ustawiez dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21) dwóch definicji: sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie odpadami, podmioty te zobowiązane są do prowadzenia ewidencji odpadów niebezpiecznych z zastosowaniem nowego rodzaju formularza - karty ewidencji odpadów niebezpiecznych – o którą została rozszerzona dotychczas obowiązująca ewidencja.

Art. 3, ust. 1 pkt 20 Sprzedawca odpadów – rozumie się przez to podmiot, który nabywa, a następnie zbywa odpady, we własnym imieniu, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie.

Art. 3, ust. 1 pkt 27 Pośrednik w obrocie odpadami – rozumie się przez to każdego, kto organizuje przetwarzanie odpadów w imieniu innych podmiotów, w tym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie.

 

Do czasu wydania nowego rozporządzenia ze wzorami dokumentów na potrzeby ewidencji odpadów, sprzedawca odpadów oraz pośrednik w obrocie odpadami, niebędący posiadaczami odpadów, nie prowadzą ewidencji odpadów niebezpiecznych.

--
Materiały publikowane w Serwisie odpady-help.pl, nie stanowią porad prawnych lub innego profesjonalnego doradztwa. Redakcja Serwisu odpady-help.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wiedzy publikowanej na łamach serwisu, w szczególności za szkody lub straty poniesione przez kogokolwiek wskutek jakiegokolwiek wykorzystania treści umieszczonych w Serwisie.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w Serwisie odpady-help.pl.

 

Powrót

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.