Top komunalka listopad 2018

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (uchylona)

Dz.U. 2011 nr 122 poz. 695

Isap

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Dz.U. 2017 nr 0 poz. 286 - tekst jednolity z późn. zm.

Isap

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1803 - tekst jednolity z późn. zm.

Isap

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (uchylona)

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1155 - tekst jednolity z późn. zm.

Isap

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (uchylona)

Dz.U. 2014 nr 0 poz. 436 - tekst jednolity z późn. zm.

Isap

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (uchylona)

Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243 - tekst jednolity z późn. zm.

Isap

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (uchylona)

Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638 z późn. zm.

Isap

Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.