Top zakopane wrzesie  2018 banner

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (uchylona)

Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243 - tekst jednolity z późn. zm.

Isap

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (uchylona)

Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638 z późn. zm.

Isap

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej

Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1478 - tekst jednolity z późn. zm.

Isap

Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.