Top szkolenie komunalne3

Plany gospodarki odpadami dla poszczególnych województw

Województwo opolskie

Plan gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028

http://bip.opolskie.pl/2017/05/plan-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-opolskiego-na-lata-2016-2022-z-uwzglednieniem-lat-2023-2028/

Opublikowany na stronie internetowej urzędu: 16.05.2017 r.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.