Top komunalka listopad 2018

Plany gospodarki odpadami dla poszczególnych województw

Województwo mazowieckie

Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 wraz z załącznikami

http://www.mazovia.pl/samorzad/sejmik/uchwaly-sejmiku/uchwala,3224,21016.html

Opublikowany na stronie internetowej urzędu: 22.12.2016 r.

UWAGA!

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 26 stycznia 2017 r. , znak: LEX-I.4131.15.2017 Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność uchwały, w związku z czym jej wykonanie zostało wstrzymane z dniem doręczenia rozstrzygnięcia, tj. 30 stycznia 2017 roku (art. 82a ust. 1 ustawy o samorządzie województwa). Rozstrzygnięcie nadzorcze staje się prawomocne po upływie terminu przewidzianego na wniesienie skargi albo z dniem oddalenia skargi lub odrzucenia jej przez sąd (art. 86 ustawy o samorządzie województwa).


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.