Top szkolenie komunalne3

Plany gospodarki odpadami dla poszczególnych województw

Województwo małopolskie

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1306924,uchwala-nr-xxxiv50917-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-27-marca-2017-r-w-sprawie-zmiany-uchw.html

Opublikowany na stronie internetowej urzędu: 27.03.2017 r.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.