Top szkolenie komunalne3

Plany gospodarki odpadami dla poszczególnych województw

Województwo kujawsko-pomorskie

Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028

http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/plan-gospodarki-odpadami-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-na-lata-2016-2022-z-perspektywa-na-lata-2023-2028/

Opublikowany na stronie internetowej urzędu: 02.06.2017 r.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.