Top szkolenie komunalne3

Plany gospodarki odpadami dla poszczególnych województw

Województwo warmińsko-mazurskie

Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022

http://bip.warmia.mazury.pl/akty/10715/uchwala-w-sprawie-uchwalenia-planu-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-na-lata-2016-2022.html

Opublikowany na stronie internetowej urzędu: 12.01.2017 r.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.