Top szkolenie komunalne3

Plany gospodarki odpadami dla poszczególnych województw

Województwo świętokrzyskie

Plan gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2016-2022

https://bip.sejmik.kielce.pl/237-departament-rozwoju-obszarow-wiejskich-i-srodowiska/4460-plan-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-swietokrzyskiego-2016-2022.html

Opublikowany na stronie internetowej urzędu: 03.08.2016 r.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.