Top szkolenie oplaty kobize emisje

zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Założony przez GOŚĆ 08 styczeń 2016 o 09:35

Dzień dobry,

mam pytanie odnośnie poniższego tematu:

 USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 1. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.1)) w art. 6k ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Rada gminy, w drodze uchwały, może zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2)), lub rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863 oraz z 2015 r. poz. 1359).”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda 

 W dniu dzisiejszym telefonicznie otrzymałam informację, że gminy mają czas do końca czerwca 2016r. czy to prawda?

Wiem z prasy lokalnej, że sąsiednie gminy już są po uchwałach w tym temacie.

Proszę o odpowiedź. Dziękuję.

Pozdrawiam,

Gość19 październik 2018 o 07:52

Jest projekt ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie. Jak będzie wyglądało wprowadzenie zmian, jeżeli przetargi z gminą, zawierające pewne ustalenia,  były  zawierane na kilka lat ? I na kiedy jest przewidywane wejście w życie tej ustawy ?

F3odpowiedz
F4cytuj
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta
Top ekosoft ewidencja odpadow

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.