Top komunalka listopad 2018

wniosek DPR na kod 19 12 01

Założony przez Gość 09 październik 2018 o 11:46
Witam,
czy jest możliwość rozpatrzenia wniosku i wystawienia dokumentów potwierdzających recykling jeśli wnioskodawca wystąpił z takim wnioskiem dla odpadów o kodzie 19 12 01???

Gość10 październik 2018 o 08:20

W rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR, w objaśnieniu do poszczególnych wzorów dokumentów wskazano, że w przypadku odpadu o kodzie z grupy 19 należy w kolumnie 1 dodatkowo w nawiasie podać kod odpadu, z jakiego został on wytworzony [kod z podgrupy 15 01 – odpady opakowaniowe]- więc jest to dopuszczalne. Tym samym dokumenty DPR/DPO potwierdzają np. przekazanie do recyklingu (odzysku) odpadów 19 12 01 powstałych z odpadów opakowań o kodzie 15 01 01. 

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość11 październik 2018 o 14:22

A czy jest możliwość wystawienie EDPR-u na kod z grupy 19 wytworzony z grupy 15?

F3odpowiedz
F4cytuj
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta

Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.