Top ekosoft ewidencja odpadow

Sprawozdawczość

Założony przez GOŚĆ 14 luty 2017 o 15:38

Na podstawie „starej ustawy” posiadałam informację o odpadach oraz decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami (zgodnie z ich zapisami sporządzałam zbiorcze zestawienie o odpadach) – nowa ustawa zniosła te dokumenty,

- wytworzone odpady przekazuję podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia, potwierdzając to na karcie przekazania odpadu.

W związku z powyższym:

1.      czy muszę prowadzić ewidencję wytworzonych odpadów (oddaję je do gospodarowania uprawnionym podmiotom,  które stają się ich posiadaczem, a zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach tylko posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji, więc ja już tego nie robię)??

2.      czy musze składać roczne sprawozdanie o wytworzonych odpadach?? (zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 1 roczne sprawozdanie sporządza wytwórca zobowiązany do prowadzenia ewidencji).

GOŚĆ15 luty 2017 o 14:24


należałoby prowadzić ewidencję odpadów. Ustawa pozwala prowadzić uproszczoną ewidencję (tylko na podstawie kart przekazania odpadów) ale nie można przekroczyć limitu wytwarzanych odpadów innych niebezpieczne 5Mg/rok bądź niebezpiecznych 100kg/rok, ale nawet uproszczona ewidencja nie zwalnia z obowiązku przygotowania sprawozdania. Wszystkie odpady inne niż komunalne powinniśmy wykazywać w zbiorczym zestawieniu danych o odpadach do urzędu marszałkowskiego

F3odpowiedz
F4cytuj

GOŚĆ15 luty 2017 o 15:28


Proszę przejrzeć Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.Dla odpadów tam wskazanych w ilościach wskazanych w Rozporządzeniu nie ma konieczności prowadzenia ewidencji odpadów, a co za tym idzie nie ma konieczności wypełniania zbiorczego zestawienia danych o odpadach, ale jeżeli chociaż 1 odpad powstaje w większej ilości niż wymieniono w Rozporządzeniu, bądź pod innym kodem, wówczas nalezy prowadzić ewidencję oraz skladać sprawozdania.

F3odpowiedz
F4cytuj

GOŚĆ16 luty 2017 o 10:33


ustawa o odpadach definiuje nam posiadacza odpadów: "19) posiadacz odpadów - rozumie się przez to wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości;"Pani w momencie wytworzenia odpadów staje się jego posiadaczem.

F3odpowiedz
F4cytuj

GOŚĆ16 luty 2017 o 10:28


Znam to rozporządzenie, niestety powstają u mnie również inne odpady. Wątpliwość mam tylko w przypadku definicji posiadacza odpadów, ponieważ przekazuję odpady innym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia, potwierdzając to na karcie przekazania odpadu. Czy muszę prowadzić ich ewidencję w postaci KEO skoro tylko posiadacz odpdów jest obowizany ją prowadzić, a ja w chwili ich przekazania nie jestem ich posiadaczem??

F3odpowiedz
F4cytuj

GOŚĆ15 luty 2017 o 15:28


Dziękuję za odpowiedź. Rzoumiem, że zbiorcze zestawienie o odpadach przygotowywuję na podstawie kart przekazania odpadu??

F3odpowiedz
F4cytuj

GOŚĆ17 luty 2017 o 13:01


Bardzo dziękuję za informacje. Chciałabym zapytać o jeszcze jedną kwestię: czy zbiorcze zestawienie o odpadach przygptpwuję na podstawie KPO?? a co z odpadami, które np. magazynuję zgodnie z przepisami ustawy w celu uzbierania większej ilości i w danym roku nie przekazuję innym podlegają i podlegają one ewidencji??

F3odpowiedz
F4cytuj

GOŚĆ17 luty 2017 o 13:01


Bardzo dziękuję za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie: czy sprawozdanie przygotowuję na podstawie KPO?? co z odpadami, których w danym roku nie przekazałam (magazynuje zgodnie z przepisami ustawy w celu nazbierania odpowiedniej ilości i są ewidencjonowane)??

F3odpowiedz
F4cytuj

GOŚĆ22 luty 2017 o 11:42


na sprawozdaniu do urzędu marszałkowskiego (zbiorcze zetsawienie danych o odpadach...) wykazujemy to co wytworzyliśmy, czyli uwzględniamy także te odpady kórych nie przekazaliśmy. Oczywiście przy sporządzeniu sprawozdania można opierać się na KPO

F3odpowiedz
F4cytuj

GOŚĆ27 luty 2017 o 12:51


do kiedy przygotowuje się sprawozdanie o odpadach do marszałka?

F3odpowiedz
F4cytuj

GOŚĆ27 luty 2017 o 12:56


do 15 marca

F3odpowiedz
F4cytuj
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta
Top baner  ekosoft   grudzien 2018   wersja 7

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.