Top szkolenie oplaty kobize emisje

Sprawozdanie

Założony przez GOŚĆ 09 kwiecień 2015 o 12:19

Witam. Zleciłem(zlecenie poza harmonogramem) firmie odbierającej odpady komunalne transport  skratek -190801-. Firma wykazała mi w sprawozdaniu kwartalnym te odpady jako odpady komunalne w dziale II. Moin zdaniem nie powinni tego wykazywać ponieważ to nie jest odpad komunalny.

Czy ja jako wytwórca odpadu 190801 powiniwnem prowadzić kartę ewidencji odpadu?

Inspektor22 styczeń 2018 o 18:32

Do Gość:

Zgodnie z objaśnieniem w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie
wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych,
odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu
gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934) Przez sposób
zagospodarowania odpadów komunalnych rozumie się procesy odzysku wymienione  w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz procesy
unieszkodliwiania odpadów wymienione w załączniku nr 2 do tej ustawy. W
przypadku przekazania odpadów podmiotowi zbierającemu odpady komunalne jeżeli
odpady zostały przekazane do dalszego  zagospodarowania należy podać proces ich
zagospodarowania. Jeżeli podmiot wypełniający sprawozdanie nie posiada
informacji o dalszym przekazaniu odpadów należy wpisać „zbieranie"

Tak więc jeżeli dany rodzaj odpadów nie będzie przetwarzany to wpisujesz "zbieranie"

F3odpowiedz
F4cytuj

Diana 12 marzec 2018 o 20:13

Czy należy ująć w rocznym zestawieniu odpady o.kodzie chyna 20136 agd rtv ???

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość04 lipiec 2018 o 08:39

Dzień dobry,
czy za I półrocze 2018 są jakieś nowe druki sprawozdań o odebranych odpadach, ponieważ słyszałam o jakimś projekcie zmieniającym dotychczasowe formularze ?

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość04 lipiec 2018 o 13:58

Gość napisał:Dzień dobry,

czy za I półrocze 2018 są jakieś nowe druki sprawozdań o odebranych odpadach, ponieważ słyszałam o jakimś projekcie zmieniającym dotychczasowe formularze ?

Owszem jest projekt rozporządzenia:
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308600 
ale jak wynika z ww. strony jest na etapie opiniowania :)
F3odpowiedz
F4cytuj

Gość05 lipiec 2018 o 08:04

Zbliża się termin składania sprawozdań o odebranych odpadach. I mam dylemat, ponieważ nie wiem co wpisać w kolumnie "Nazwa i
adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne", ponieważ wstępnie trafiają odpady na naszą stację przeładunkową a następnie do RIPOK. Czy powinnam wpisać "zbieranie" i adres stacji przeładunkowej, czy proces zagospodarowania i adres instalacji Ripoka?F3odpowiedz
F4cytuj

Gość06 lipiec 2018 o 12:11

Do Gość:
Jeżeli znasz ostateczne zagospodarowanie to RIPOK, jeżeli nie to wtedy zbieranie (w objaśnieniach do sprawozdania mamy: "Należy wpisać adres miejsca, gdzie przekazano odpady komunalne - miejsce prowadzenia działalności posiadacza odpadów przejmującego odpad. (...) W przypadku przekazania odpadów podmiotowi zbierającemu odpady komunalne jeżeli odpady zostały przekazane do dalszego zagospodarowania należy podać adres miejsca, gdzie odpady zostały zagospodarowane. Jeżeli podmiot wypełniający sprawozdanie nie posiada informacji o dalszym przekazaniu odpadów należy podać adres miejsca ich zbierania.")


F3odpowiedz
F4cytuj

Gość16 lipiec 2018 o 07:29

Czy w sprawozdaniach półrocznych w dziale IV należy wziąć pod uwagę  odpady wytworzone w procesie R12 powstałe z przetwarzania  odpadów wielkogabarytowych?

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość16 lipiec 2018 o 08:50

Nie, w dziale IV bierze się pod uwagę tylko wysortowane z 15 01 06 i z 20 03 01.

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość16 lipiec 2018 o 11:58

Gość napisał:

Nie, w dziale IV bierze się pod uwagę tylko wysortowane z 15 01 06 i z 20 03 01.


Nie wiem, czy mam dobry formularz, ale czy w dziale powinny się znaleźć :
IV. a)
 Informacja
o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych
do ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów odebranych przez podmiot
w danym okresie sprawozdawczym
biorę pod uwagę, odpady wytworzone zarówno z selektywnych i zmieszanych a także


wielkogabarytowych (?) o kodach podanych w przypisie 13) ?

 

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość17 lipiec 2018 o 13:50

Witam,
Na jakich formularzach powinno się składać sprawozdanie za I pół. ponieważ stare druki są już nieważne, a nowych jeszcze nie ma?

F3odpowiedz
F4cytuj
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta
Top szkolenie odpady ewidencja

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.