Top szkolenie oplaty kobize emisje

Poziom recyklingu-Sprawozdania kwartalne?

Założony przez GOŚĆ 23 maj 2014 o 09:33

Witam

Mam pytanie odnośnie sprawozdań kwartalnych do gmin...czy firma przekazując kwartalne dane odnośnie odebranych odpadów z gminy od mieszkańców( w drodze przetargu) i z firm (zawarte indywidualne umowy) musi obliczyć poziomy recyklingiu chodzi tutaj o dział IV, V, VI, czy te obliczenia wylicza gmina ?

Proszę o pomoc

Dziękuję 

Gość17 lipiec 2017 o 12:45

Z tego co wiem to nie ma już sprawozdań kwartalnych tylko półroczne.

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość18 wrzesień 2018 o 12:53

do obliczenia poziomów odzysku i recyklingu bierzemy pod uwagę tylko odpady papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, ex 20 01 99 - odpady papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła. Także odbierany selektywnie odpad popiół, żużel nie wpłynie na osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu

  Czy do obliczeń należy brać pod uwagę powyższe kody w stosunku do wszystkich komunalnych odebranych, czyli zmieszanych włącznie z innymi komunalnymi (200201, ex 200199), które odbieramy , czy tylko do zmieszanych ?
F3odpowiedz
F4cytuj

Gość25 wrzesień 2018 o 15:08

Do Gość:
 Podając informację o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, w rubryce o „łącznej masie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości” nie uwzględnia się odpadów z grupy 17.

F3odpowiedz
F4cytuj
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta
Top ekosoft ewidencja odpadow

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.