Top baner   marzec 2019   wersja 8 b   ostateczny

Nowe prawo wodne

Założony przez Gość 23 kwiecień 2018 o 13:52
WItam,

mam dzialke o wielkosci ~ 4000m2 na korej stoi sklep ~2000mkw oraz paking z kostki tez okolo ~2000 . wczesniej nie potrzebowalem pozwolenia wodno prawnego.

Przeczytalem w aktualnosciach ze :
Warto podkreślić, że obowiązkiem uzyskania decyzji wodnoprawnej objęto nowy rodzaj działalności tj. wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem powodujących zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej (tereny zielone) na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

czyli rownież od teraz musze mieć pozwolenie wodno prawne ? Czy mnie to dotyczy ?
Gość23 październik 2018 o 08:56

Art. 101 Prawa wodnego mów o ewidencji dokonywanych pomiarów oraz pobieranej wody. Jaka powinna być forma tej ewidencji ? Czy są jakieś formularze ?

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość24 październik 2018 o 09:35

Prawo wodne nie wskazuje żadnych formularzy takiej ewidencji.
Może mieć dowolną formę.

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość07 listopad 2018 o 07:49

W czyim zakresie jest temat opłat za zmniejszenie retencji terenu ? Czy to my powinniśmy jako firma złożyć jakieś informacje w gminie, czy to gmina musi wyjść z tym tematem ?

F3odpowiedz
F4cytuj

Gość07 listopad 2018 o 09:04

Gość napisał:

W czyim zakresie jest temat opłat za zmniejszenie retencji terenu ? Czy to my powinniśmy jako firma złożyć jakieś informacje w gminie, czy to gmina musi wyjść z tym tematem ?


Opłatami za zmniejszenie naturalnej retencji zajmują się gminy. Z uwagi na nowelizację ustawy Prawo wodne, to firmy będą zobowiązane do złożenia oświadczenia dot. opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji do gminy. Do tej pory to gminy miały obowiązek same pozyskać taką informację. Pierwsze oświadczenie należy złożyć do 30 stycznia 2019 r. za IV kwartał 2018 r. Treści oświadczenia dotyczącego opłat za zmniejszenie naturalnej retencji opublikowano pod adresem: https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/


F3odpowiedz
F4cytuj

Gość13 luty 2019 o 12:24

Witam,
 mam pytanie czy odnośnie art 304 Ustawy Prawo Wodne:

Podmioty korzystające z usług wodnych są obowiązane do przekazywania
wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód
powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub
do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym albo
pozwoleniu zintegrowanym:
1) do
organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych
albo organu
właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego – w terminie do dnia 1
marca każdego roku za rok poprzedni;Skoro pozwolenie wodnoprawne było wydane wcześniej przez Starostę to sprawozdanie z art. 304 Ustawy Prawo Wodne wysyłam tylko do Wód Polskich (jako nowego organu) czy również do Starostwa, jako organu właściwego, który pozwolenie wydał, czy może też do obu tych organów?Ponadto wciąż aktualne jest ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji, w związku z którym dotychczas składane były sprawozdania z pomiarów emisji i jak rozumiem należy je nadal składać?!F3odpowiedz
F4cytuj
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta
Top ekosoft ewidencja odpadow

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.