Top baner   marzec 2019   wersja 8 b   ostateczny

KPO a kody PKWiU; proces R12, R13

Założony przez 13 marzec 2019 o 11:59
Witam!
Zastanawiam się czy jeżeli księgowa wystawiła fakturę na towar jako surowiec wtórny metalowy (38.32.2) oraz surowce wtórne z tworzyw sztucznych (38.32.33.0) to należy wystawiać kpo?
Oraz czy mając w pozwoleniu procesy R12, R13 można kupić towar jako odpad a po procesie np mielenia można go sprzedać jako surowiec i nie wystawiać na to KPO?

Gość13 marzec 2019 o 14:32

Pkt 1 nie, jest obowiązek wystawienia KPO
Pkt 2 nie, nadal odpad przekazywany na KPO, chyba że w decyzji jest jasno napisane że spełniono warunki Art. 14. Ustawy o odpadach i nastąpiła utrata statusu odpadu.

Art 14. Określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich odzyskowi, w tym recyklingowi, spełniają:

1. łącznie następujące warunki:
– przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów,
– istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie
– dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach i normach mających zastosowanie do produktu,
– zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska;

2. wymagania określone przez przepisy Unii Europejskiej.

W zakresie wymagań określanych przez przepisy Unii Europejskiej do chwili obecnej zostały wydane następujące Rozporządzenia Komisji (UE):
1. ustanawiające kryteria określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE ( Nr 333/11),
2. ustanawiające kryteria określające, kiedy stłuczka szklana przestaje być odpadem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/98/WE ( Nr 1179/12),
3. ustanawiające kryteria określające, kiedy złom miedzi przestaje być odpadem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (Nr 715/2013).
F3odpowiedz
F4cytuj
Nowa odpowiedź
Jeśli chcesz odpowiedzieć bezpośrednio na wybraną wypowiedź, kliknij opcję „odpowiedz” lub „cytuj” na dole każdego posta
Top ekosoft ewidencja odpadow

Newsletter


Administratorem danych osobowych jest Effeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. J. Słowackiego 38A/15, 60-825 Poznań.

Na podany adres został wysłany e-mail z linkiem potwierdzającym subskrypcję. Prosimy o zalogowanie się na swojej skrzynce pocztowej i potwierdzić subskrypcję, aby korzystać z newslettera.